Letný zážitkový tábor Baby Balance

thumbnail

Denný tábor pre deti vo veku od 3 do 6 rokov

Môžete sa prihlasovať

Baby Balance spolu s Planétkou Miou vám prinášajú celotýždenný zážitkový tábor. Denný tábor je určený pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a je alternatívou pre tých, ktorí majú počas leta zatvorenú materskú škôlku. V letnom tábore Baby Balance budú deti vtiahnuté do deja zážitkovou formou prostredníctvom 5 zaujímavých tém rozvíjajúcich individualitu dieťaťa v skupine. 

Zábava, tímovosť, priateľstvo, objavovanie, odvaha sú heslá, v duchu ktorých sa bude tábor niesť. 

Detský tábor Baby Balance je platformou pedagogického projektu, ktorý sa venuje vzdelávaniu rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a v oblasti raného vzdelávania dieťaťa pod vedením odborne zaškolených lektorov. 

Deti stimulujeme hrovými činnosťami k vzájomnej súhre a spolupráci. 

Cvičenie a hry rozvíjajúce jemnú motoriku, socializáciu a emocionálne vzťahy budú súčasťou každodenného programu vášho dieťatka. Letný tábor Baby Balance zanechá pozitívnu energiu a krásne spomienky na celý rok 🙂

O vaše deti sa postarajú lektorky Baby Balance Jane a Martinka.

Lokality a termíny

I. turnus
1.7. – 5.7.2019
Centrum Rafael, Ružinov
II. turnus
22.7. – 26.7.2019
Centrum Rafael, Ružinov
III. turnus
29.7. – 2.8.2019
Centrum Rafael, Ružinov
IV. turnus
12.8 – 16.8.2019
Centrum Rafael, Ružinov

Poplatok

135 EUR
Centrum Rafael
Poplatok zahŕňa 9-hodinovú celodennú starostlivosť počas 5 dní, stravu 3x denne, neobmedzený pitný režim, celodenný tematický program, materiálno-technické a športové zabezpečenie

Maximálna kapacita

12 detí

Minimálna kapacita

Minimálny počet detí pre otvorenie daného turnusu je 8. V prípade menšieho počtu detí v danom termíne ponúkneme alternatívu, a to presun na iný termín.

Program

5 DNÍ - 5 TÉM: Moja rodina, Kto som a čím budem?, Rastliny a zvieratká, Cestujeme krajinami, Kolobeh života v prírode

Denný harmonogram

8,00 – 9, 00 príchod detí, oboznámenie sa s témou dňa, ranná rozcvička
9,00 – 9, 30 desiata
9,30 – 10,30 práca s témou (rozumový, estetický a pracovný rozvoj)
10,30 – 11,30 – pobyt vonku – organizované a voľné hry
11,30 – 12,30 obed
12,30  - 13, 30 odpočinok
13,30 – 14,30 – tvorivé aktivity
14,30 – 15,00 olovrant
15,00 – 17,00 pobyt vonku

Ako sa prihlásiť?

Cez online prihlášku.