DOCHÁDZKA-odhlasovanie a náhrady

NÁHRADNÉ HODINY (NH)- nárok = Odhlásenie

Náhradu si môžete čerpať len za ODHLÁSENÉ = OSPRAVEDLNENÉ cvičenia!

ODHLÁSIŤ sa môžte do 22:00 hod. predchádzajúceho dňa Vášho cvičenia prostredníctvom on line dochádzkového systému na našej stránke  - menu DOCHÁDZKA

NÁHRADNÉ HODINY - uplatnenie

Ako sa prihlásiť na náhradné cvičenie?

Jednoducho. Pokiaľ ste sa odhlásili z cvičenia pomocou on line Dochádzky, vznikla Vám pri tomto termíne ponuka - VYBER NÁHRADU. Po kliknutí na túto ponuku si môžte vybrať z termínov a skupín svoje náhradné cvičenie. Termín vybraného cvičenia sa Vám bude zobrazovať po jeho zvolení - potvrdení, v spodnej časti obrazovky Dochádzka.

V priebehu aktuálneho kurzu môžete čerpať 5 náhradných hodín a z toho 2 odhlásené cvičenia si môžete preniesť do nasledujúceho kurzu a vyčerpať ho počas prvých 4 týždňov nového kurzu. Nie dlhšie! AKO? Opäť prostredníctvom on line DOCHÁDZKY.

Prenesené odhlásené cvičenia z predchádzajúceho semestra.

Po zvolení termínu náhradného cvičenia máte na daný deň a čas rezervované miesto v skupine. V prípade, že náhradné cvičenie nemôžete absolvovať je potrebné sa odhlásiť ako z riadneho cvičenia. V prípade, že sa na náhradné cvičenie nedostavíte a nie ste odhlásení, je toto náhradné cvičenie považované za čerpané.

CHOROBNOSŤ

Vzhľadom k ponúkaným možnostiam náhradných cvičení Vás prosíme v prípade ochorenia dieťatka, radšej uprednostnite riadne doliečenie pred návštevou cvičenia.

Baby Balance nezodpovedá za vymeškané cvičenia účastníka kurzu.

Neodkladajte nahrádzanie na poslednú chvíľu!

Počet detí na cvičení je limitovaný a tak sa môže stať, že pre veľký záujem nebudete mať možnosť náhradu zrealizovať. Náhradné cvičenia sú prideľované klientom jedine na základe poradia prihlásenia.

Neviete, koľko máte vymeškaných cvičení v kurze?

Choďte do ponuky online DOCHÁDZKA.

PDF DOCHÁDZKA

Tu sa môžte pozrieť, ako sa zobrazuje stav vašej dochádzky - príklad!

on-line-dochadzka-baby-balance

Tešíme sa z vášho záujmu a zodpovedného prístupu.