Stretnutia s detskou psychologičkou

thumbnail

Podpora výchovy a pochopenia detského sveta

Milí rodičia,

pozývame Vás na jednorázové stretnutia s detskou psychologičkou Mgr. Silviou Érsekovou - Na káve so psychologičkou. Cieľom je priniesť psychológiu medzi ľudí, odbúravať mýty a predsudky a zameriavať pozornosť na predchádzanie problémov. Jednotlivé stretnutia sú venované konkrétnym témam, vedené formou diskusie.

Realizované s podporou občianskeho združenia Baby Balance - projekt na podporu rodičov v oblasti raného vzdelávania detí od narodenia.

Najbližšie TERMÍNY stretnutí:

07.02.2020 19:30-21:00 (streda)

Obdobie vzdoru: ako ho prežiť?

Ak máte deti vo veku od roku a pol do 3 rokov, tak táto téma je pre vás. Dostanete odpovede
na tieto otázky:

 • Čo je obdobie vzdoru?
 • Aká je úloha rodičov v tomto období?
 • Ako mám reagovať, keď moje dieťa vzdoruje: hádže sa o zem, ignoruje ma, nepočúva alebo ma bije?
 • Ako pracovať s hranicami a pravidlami? Prečo sú dôležité?
 • Ako a prečo zabezpečiť deťom dostatok voľnosti a slobody?
 • Čo sa stane, ak ako rodič nezvládnem obdobie vzdoru?

Po tomto stretnutí budete mať jasno v tom, prečo je obdobie vzdoru najdôležitejším obdobím v živote vášho dieťaťa. Budete vedieť, ako toto obdobie zvládnuť: ako zadávať dieťaťu potrebné hranice a dopriať dostatok slobody. Budete vedieť reagovať na vaše vzdorovité dieťa a čo robiť, keď nič nefunguje.

14.02.2020 17:00-18:30 (piatok)

Ako zvládať silné emócie detí?

Ak ste rodičmi, tak určite sa stretnete tým, že váš syn alebo vaša dcérka budú zažívať silné nepríjemné pocity: hnev, zúrivosť, zúfalstvo, sklamanie, smútok. Na tomto stretnutí sa budeme rozprávať o tom:

 • Či existujú dobré a zlé emócie a na čo vlastne sú?
 • Ako môžem svojmu dieťaťu pomôcť vyrovnať sa s pocitmi?
 • Prečo nemusíme deti chrániť pred pocitmi?
 • Ako môžem zvládnuť svoje pocity?
 • Prečo a ako podporiť deti v tom, aby vyjadrovali svoje pocity?
 • Čo sa stane, ak sa dieťa nenaučí zvládať pocity?

Po tomto stretnutí sú uvedomíte dôležitosť práce s pocitmi: prežívania, uvedomenia si, pomenovania a vyjadrenie. Budete vedieť, ako najlepšie pomôcť vášmu dieťaťu, keď prežíva silné pocity. Budete vedieť pokojnejšie reagovať aj vo vypätých situáciách.

28.02.2020 17:00-18:30 (piatok)

Ako môžem pomôcť môjmu dieťaťu vyrovnať sa so zmenami?

 • Veľké a malé zmeny v živote dieťaťa.
 • Adaptácia detí v jasličiek a škôlke.
 • Ako pripraviť deti na zmeny?
 • Čo urobiť, keď dieťa sa nedokáže adaptovať

Čo potrebuje vedieť rodič, aby zvládol odlúčenie od dieťaťa?
Po tomto stretnutí budete vedieť, prečo je niekedy tak ťažké dať dieťa do kolektívu. Získate tipy pre celú rodinu, ako túto situáciu zvládnuť bez výrazných ťažkostí. Budete sa cítiť istejší/ia a pokojnejší/ia, keď budete riešiť adaptáciu.

13.03.2020 19:30-21:00 (piatok)

Obdobie vzdoru: ako ho prežiť?

Ak máte deti vo veku od roku a pol do 3 rokov, tak táto téma je pre vás. Dostanete odpovede
na tieto otázky:

 • Čo je obdobie vzdoru?
 • Aká je úloha rodičov v tomto období?
 • Ako mám reagovať, keď moje dieťa vzdoruje: hádže sa o zem, ignoruje ma, nepočúva alebo ma bije?
 • Ako pracovať s hranicami a pravidlami? Prečo sú dôležité?
 • Ako a prečo zabezpečiť deťom dostatok voľnosti a slobody?
 • Čo sa stane, ak ako rodič nezvládnem obdobie vzdoru?

Po tomto stretnutí budete mať jasno v tom, prečo je obdobie vzdoru najdôležitejším obdobím v živote vášho dieťaťa. Budete vedieť, ako toto obdobie zvládnuť: ako zadávať dieťaťu potrebné hranice a dopriať dostatok slobody. Budete vedieť reagovať na vaše vzdorovité dieťa a čo robiť, keď nič nefunguje.

20.03.2020 17:00-18:30 (piatok)

Tablety a iné displeje - áno alebo nie?

 • Od akého veku dávať deťom do ruky tablety?
 • Akými odporúčaniami sa riadiť pri používaní tabletov malými deťmi?
 • Uľahčujú alebo práve komplikujú výchovu?
 • Dá sa žiť bez nich?
 • Koľko času by mali deti tráviť na tabletoch a pred televíziou?

Po tomto stretnutí budete vedieť, kedy je ten správny čas ponúknuť svojim deťom tablety a ako múdro ich používať, aby ste nepoškodili psychický vývin detí. Budete vedieť, ako vaše deti poučiť a pripraviť na používanie tabletov. Budete vedieť koľko času by mali deti tráviť na tabletoch a ako ich od nich odpútať. Dostanete odpovede na vaše otázky týkajúce sa tejto témy priamo na stretnutí.

CENA jedného stretnutia:

6,50 EUR pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance
8 EUR pre ostatných účastníkov

IBAN: SK8702000000003095356651 (VÚB, a. s.)
Doplňujúci údaj: Na kave so psychologickou, Priezvisko, Termín

KAPACITA

12 účastníkov

Stretnutia sú bez detičiek.

KDE

V Baby Balance HOME v Ružinove

AKO SA PRIHLÁSIŤ

cez online PRIHLÁŠKU

REZERVÁCIA MIESTA

Miesto na stretnutie vám držíme pokiaľ bude úhrada zrealizovaná najneskôr tri dni pred termínom.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Najneskôr tri dni pred termínom. Tri dni pred termínom už nie je možne zrušiť rezerváciu.

PROFESIONÁLNE INFO O SILVII

Má veľa skúseností s prácou s deťmi. Začínala v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch a v Bratislave, kde sa venovala psychologickej diagnostike intelektových schopností, ťažkostí v učení a porúch učení, psychologickou diagnostikou a vedeniu besied pre žiakov a učiteľov, poskytovala individuálnu starostlivosť pre deti a mládež a konzultácie pre rodičov. Viedla terapeutické skupiny detí s problémami v správaní a sociálnych kontaktov. V školách a materských školách sa zameriavala na preventívne programy podľa potrieb konkrétnej triedy.
Od roku 2013 aktívne spolupracuje s Plamienok n.o. ako dobrovoľníčka pri klinickej práci s deťmi po úspešnom absolvovaní intenzívneho kurzu Sprevádzanie detí a rodín smútením.
V roku 2015 absolvovala ročný výcvik v Terapii hrou a v roku 2016 výcvikový program Filiálna terapia v Inštitúte Terapie hrou.
Momentálne aktívne vedie stretnutia v terapii hrou pre deti. Terapia hrou vytvára bezpečné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne sa hrať. Hra je tu chápaná ako komunikačný prostriedok dieťaťa, ktorým vyjadruje svoje myšlienky, pocity, potreby a túžby.
Silvia má absolvované rôzne kurzy zamerané na psychologickú diagnostiku ako napr. Test kresby postavy, Test ruky, ďalej kurzy zamerané na poradenskú prácu s deťmi ako Jacobsonova svalová relaxácia, Krízová intervencia, Kognitívno-behaviorálna intervencia.

Kontakt na Silviu Ersekovu najdete priamo na jej stranke www.odetoch.sk 🙂

Stretnutia sú organizované s podporou občianskeho združenia Baby Balance.

Tešíme sa na vás 🙂