Stretnutia s detskou psychologičkou

thumbnail

Podpora výchovy a pochopenia detského sveta

Milí rodičia,

pozývame Vás na jednorázové stretnutia s detskou psychologičkou Mgr. Silviou Érsekovou - Na káve so psychologičkou. Cieľom je priniesť psychológiu medzi ľudí, odbúravať mýty a predsudky a zameriavať pozornosť na predchádzanie problémov. Jednotlivé stretnutia sú venované konkrétnym témam, vedené formou diskusie.

Realizované s podporou občianskeho združenia Baby Balance - projekt na podporu rodičov v oblasti raného vzdelávania detí od narodenia.

Najbližšie TERMÍNY stretnutí:

30.05.2019 19:30-21:00 (štvrtok) - 1,5 hodiny

Úloha mamy a úloha otca vo výchove detí - na čo sa sústrediť a čo nezanedbať?
- od narodenia do 6 rokov

 • Dnešná spoločnosť kladie obrovské nároky a požiadavky na matku. Ako to zvládnuť?
 • Ako zapojiť do výchovy iných ľudí? Máme to vôbec robiť?
 • Existuje dokonalý rodič? Je potrebný?
 • Úloha otca, matky a starých rodičov zo psychologického hľadiska.
 • Dvojkoľajová výchova, rozvedené rodiny, single rodičia - plusy a mínusy.
 • Prečo je nutné sa baviť o syndróme vyhorenia a psychohygiene rodičov?
 • Zodpovednosť rodičov voči svojim deťom je aj o tom, že sa stará o seba - ako na to?
 • Po tomto stretnutí si budete istejší/ svojou rolou otca/matky. Budete vedieť ako a prečo máte dávať seba na prvé miesto bez výčitiek svedomia. Získate tipy, ako môžete komunikovať s ľuďmi, ktorí sú viac alebo menej súčasťou života vašich detí. Budete mať jasno v tom, čo je vaša úloha ako mamy, čo je úloha otca, nakoľko nie je možné byť mamou a otcom v jednom.

06.06. 19:30-21:00 (štvrtok) - 1,5 hodiny

Tablety a mobily- áno alebo nie?

 • Od akého veku dávať deťom do ruky tablety?
 • Akými odporúčaniami sa riadiť pri používaní tabletov malými deťmi?
 • Uľahčujú alebo práve komplikujú výchovu?
 • Dá sa žiť bez nich?
 • Koľko času by mali deti tráviť na tabletoch a pred televíziou?
 • Po tomto stretnutí budete vedieť, kedy je ten správny čas ponúknuť svojim deťom tablety a ako múdro ich používať, aby ste nepoškodili psychický vývin detí. Budete vedieť, ako vaše deti poučiť a pripraviť na používanie tabletov. Budete vedieť koľko času by mali deti tráviť na tabletoch a ako ich od nich odpútať. Dostanete odpovede na vaše otázky týkajúce sa tejto témy priamo na stretnutí.

13.06. 19:30-21:00 (štvrtok) - 1,5 hodiny

Obdobie vzdoru a hranice

 • Od akého veku máme začať nastavovať režim pre dieťa?
 • Prečo je pre dieťa nevyhnutné, aby malo nejaký režim?
 • Ako správne reagovať na dieťa v období vzdoru?
 • O čom v skutočnosti obdobie vzdoru je?
 • Aká je najdôležitejšia úloha rodičov v tomto vývinovom období?
 • Po stretnutí budete vnímať obdobie vzdoru aj nevyhnutnosť nastavenia režimu inými očami. Získate podporu v tom, aby ste dávali deťom slobodu, ale aj nevyhnutné hranice. Budete vedieť ako reagovať, keď vaše dieťa vzdoruje a naučíte sa predchádzať týmto situáciám.

CENA jedného stretnutia v dĺžke 1,5 hodiny:

6,50 EUR pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance
8 EUR pre ostatných účastníkov

CENA jedného stretnutia v dĺžke 2,5 hodiny (téma Vývinové potreby detí: kompletná problematika):

10,50 EUR pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance
12 EUR pre ostatných účastníkov

IBAN: SK8702000000003095356651 (VÚB, a. s.)
Doplňujúci údaj: Na kave so psychologickou, Priezvisko, Termín

KAPACITA

12 účastníkov

Stretnutia sú bez detičiek.

KDE

V Baby Balance HOME v Ružinove

AKO SA PRIHLÁSIŤ

cez online PRIHLÁŠKU

REZERVÁCIA MIESTA

Miesto na stretnutie vám držíme pokiaľ bude úhrada zrealizovaná najneskôr tri dni pred termínom.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Najneskôr tri dni pred termínom. Tri dni pred termínom už nie je možne zrušiť rezerváciu.

PROFESIONÁLNE INFO O SILVII

Má veľa skúseností s prácou s deťmi. Začínala v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch a v Bratislave, kde sa venovala psychologickej diagnostike intelektových schopností, ťažkostí v učení a porúch učení, psychologickou diagnostikou a vedeniu besied pre žiakov a učiteľov, poskytovala individuálnu starostlivosť pre deti a mládež a konzultácie pre rodičov. Viedla terapeutické skupiny detí s problémami v správaní a sociálnych kontaktov. V školách a materských školách sa zameriavala na preventívne programy podľa potrieb konkrétnej triedy.
Od roku 2013 aktívne spolupracuje s Plamienok n.o. ako dobrovoľníčka pri klinickej práci s deťmi po úspešnom absolvovaní intenzívneho kurzu Sprevádzanie detí a rodín smútením.
V roku 2015 absolvovala ročný výcvik v Terapii hrou a v roku 2016 výcvikový program Filiálna terapia v Inštitúte Terapie hrou.
Momentálne aktívne vedie stretnutia v terapii hrou pre deti. Terapia hrou vytvára bezpečné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne sa hrať. Hra je tu chápaná ako komunikačný prostriedok dieťaťa, ktorým vyjadruje svoje myšlienky, pocity, potreby a túžby.
Silvia má absolvované rôzne kurzy zamerané na psychologickú diagnostiku ako napr. Test kresby postavy, Test ruky, ďalej kurzy zamerané na poradenskú prácu s deťmi ako Jacobsonova svalová relaxácia, Krízová intervencia, Kognitívno-behaviorálna intervencia.

Kontakt na Silviu Ersekovu najdete priamo na jej stranke www.odetoch.sk 🙂

Stretnutia sú organizované s podporou občianskeho združenia Baby Balance.

Tešíme sa na vás 🙂