Danka Michalicová


Už počas štúdia psychológie som vedela, že raz moje kroky povedú k práci s deťmi. Keď som s mojím synčekom začala navštevovať hodiny Baby Balance, vedela som, že toto je cesta, ktorou chcem ísť. Deti sú naša budúcnosť. Čas, ktorý im venujeme, sa nám vráti stonásobne. Ako lektorka to vnímam o to viac, pretože vidieť dieťa, ktoré sa vďaka hre a zábave rozvíja po všetkých stránkach je úžasne. A ak sa to deje v prítomnosti rodiča, ktorý všetky tieto úspechy vníma naplno a spolu s ním, je to tá najväčšia pridaná hodnota nielen pre nich, ale aj pre mňa 😊