Jaja Dekánková

Telefón:
0905694676

Je úžasné vnímať, ako deti napredujú v zručnostiach a schopnostiach často v predstihu oproti svojim vrstovníkom, ktorí podobné cvičenie neabsolvujú. Ako sa v útlom detstve vďaka práci s mamou dajú predpokladať talenty, ktoré ich v neskoršom veku budú sprevádzať ďalším životom. Ako v útlom detstve registrujú, akceptujú a veľmi skoro rešpektujú autoritu (lektora Baby Balance) a pochopia prácu v kolektíve, čo im výrazne pomôže pri vstupe do škôlky, kedy adaptačný proces je pre ne jednoduchší a o to rýchleší. Zároveň je radosť pozorovať maminky na cvičení ako vnímajú svoje deti, ako sa prehlbuje vzájomná dôvera a spolupráca.