Individuálne poradenstvo (od narodenia)

od narodenia

Registrácia Rozvrh
Cena:
45 eur, každé ďalšie stretnutie 40 eur, dvojičky - 1 sedenie 60 eur

Je vhodné

Ukážeme Vám, ako s dieťatkom správne manipulovať – ako ho pokladať, zdvíhať, nosiť, pretáčať, teda ako využiť každodenné činnosti, ktoré realizujeme nespočetne krát za deň. Práve týmito rutinnými aktivitami dokážete výrazne ovplyvniť vývin vášho dieťatka. Nevenujeme sa len stránke hrubej motoriky, ale aj ostatným vývinovým mechanizmom v súlade s celistvým vývinom dieťaťa. Psychický a emocionálny vývin, vývin úchopu a jemnej motoriky, súhry a koordinačné vzory, zmyslový vývin a mnoho iných zákonitostí, ktoré sú kľúčové práve pre obdobie raného veku dieťaťa a ich nedostatky sa prejavia v niektorých prípadoch až neskôr, napr. v mladšom školskom veku.

Kde sa môžete registrovať...