Letný zážitkový tábor 2023

Letný zážitkový tábor pre deti vo veku od 3 do 6 rokov.

Baby Balance spolu s Planétkou Miou vám opäť prinášajú celotýždenný zážitkový tábor.

Denný tábor je určený pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a je alternatívou pre tých, ktorí majú počas leta zatvorenú materskú školu. V letnom tábore Baby Balance budú deti vtiahnuté do deja zážitkovou formou prostredníctvom zaujímavých tém rozvíjajúcich individualitu dieťaťa v skupine.

Zábava, tímovosť, priateľstvo, objavovanie a odvaha sú heslá, v duchu ktorých sa bude tábor niesť. 

VAŠE DETI SA MÔŽU TEŠIŤ NA:

pestrý pohybový program a hry, rozvoj jemnej motoriky, hry na rozvoj rytmického vnímania, pútavé príbehy, čítanie rozprávok, budovanie priateľstiev, rozvoj vzájomnej súhry a spolupráce prostredníctvom hry.

Letný tábor zanechá pozitívnu energiu a krásne spomienky na celý rok.

O vaše deti sa postarajú lektorky Baby Balance Janka a Martina.

Registrácia Rozvrh
Cena:
190 eur

Lokality a termíny:


I. turnus
24.7. – 28.7. 2023
Centrum Rafael, Ružinov


II. turnus
7.8. – 11.8. 2023
Centrum Rafael, Ružinov


III. turnus
14.8. – 18. 8. 2023
Centrum Rafael, Ružinov

Poplatok

190 EUR / poplatok za tábor zatiaľ neuhrádzajte, budeme vás včas kontaktovať/

Centrum Rafael

Poplatok zahŕňa 8,5 -hodinovú celodennú starostlivosť počas 5 dní, stravu 3x denne, neobmedzený pitný režim, celodenný tematický program, materiálno-technické a športové zabezpečenie, poistenie, foto/video z tábora.

Maximálna kapacita

15 detí

Minimálna kapacita

Minimálny počet detí pre otvorenie daného turnusu je 8. V prípade menšieho počtu detí v danom termíne ponúkneme alternatívu, a to presun na iný termín.

Denný harmonogram /orientačný/

8,00 – 9, 00 príchod detí, oboznámenie sa s témou dňa, ranná rozcvička

9,00 – 9, 30 desiata

9,30 – 10,30 práca s témou (rozumový, estetický a pracovný rozvoj)

10,30 – 11,30 pobyt vonku – organizované a voľné hry

11,30 – 12,30 obed

12,30  – 13, 30 odpočinok

13,30 – 14,30 tvorivé aktivity

14,30 – 15,00 olovrant

15,00 – 16,30 pobyt vonku

Program dňa prispôsobujeme počasiu a tempu skupiny.

I. turnus /4 hodinová starostlivosť 8.30-12.30/

17.7. – 21. 7. 2023

Lalaland , Kunovská 3, Záhorská Bystrica

Poplatok

150 EUR / poplatok za tábor zatiaľ neuhrádzajte, budeme vás včas kontaktovať/

Ako sa prihlásiť?

Cez  tento link https://babybalance.sk/prihlasenie/

Odporúčame zaslať registráciu dieťaťa, ktoré už absolvovalo adaptáciu v materskej škole. Našim prianím je, aby si dieťa tábor užilo a aby pobyt a odlúčenie od rodičov neprinášalo stres a napäté situácie.

Storno poplatky

Stornovanie od 10 dní do 6 dní pred nástupom do tábora – 50 % z poplatku za tábor

Stornovanie od 5 dní a menej – 100 % z poplatku za tábor

Storno poplatok neplatíte, ak za svoje odhlásené dieťa nájdete náhradu, ktorá v danom termíne môže nastúpiť.

Doplňujúce info pre účastníkov

Pri nástupe dieťaťa do denného tábora prineste aj podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti a fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa.

Zároveň, prosím, prineste: prezuvky (pevná obuv), náhradné športové oblečenie do interiéru aj exteriéru, (spodné prádlo, ponožky, tričko, nohavice ), pláštenku, pokrývku hlavy, slnečné okuliare alebo čiapku so šiltom, krém na opaľovanie. Ak má vaše dieťa obľúbeného „mojkáčika“ tak ho, prosím, pribaľte.

Dieťa je potrebné dopraviť do tábora v čase od 8,00 hod. do 9,00 hod. a vyzdvihnúť v čase do 16,30 hod.

V poplatku za tábor je zahrnuté poistenie, celodenná strava – desiata, obed, olovrant, pitný režim, spotrebný materiál, pomôcky, činnosť lektorov.

V prípade potravinovej intolerancie nás, prosím, nevyhnutne informujte. V tomto prípade desiatu a olovrant zabezpečuje rodič.

Kde sa môžete registrovať...