Letný zážitkový tábor Baby Balance a Planétka Mia

od 3 do 6 rokov

Baby Balance spolu s Planétkou Miou vám opäť prinášajú celotýždenný zážitkový tábor.

Registrácia Rozvrh
Cena:
140 EUR / poplatok za tábor zatiaľ neuhrádzajte, budeme vás včas kontaktovať/

Postupovať budeme v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ.

Denný tábor je určený pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a je alternatívou pre tých, ktorí majú počas leta zatvorenú materskú škôlku. V letnom tábore Baby Balance budú deti vtiahnuté do deja zážitkovou formou prostredníctvom 5 zaujímavých tém rozvíjajúcich individualitu dieťaťa v skupine.

Zábava, tímovosť, priateľstvo, objavovanie, odvaha sú heslá, v duchu ktorých sa bude tábor niesť.  Denný tábor Baby Balance je platformou pedagogického projektu, ktorý sa venuje vzdelávaniu rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a v oblasti raného vzdelávania dieťaťa pod vedením odborne zaškolených lektorov.

Deti stimulujeme hrovými činnosťami k vzájomnej súhre a spolupráci.  Cvičenie a hry rozvíjajúce jemnú motoriku, socializáciu a emocionálne vzťahy budú súčasťou každodenného programu vášho dieťatka. Letný tábor Baby Balance zanechá pozitívnu energiu a krásne spomienky na celý rok.

Program

5 DNÍ – 5 TÉM: Korytnačka, ktorá nás naučí nebáť sa. Ježko, ktorý nás naučí správať sa ohľaduplne k prírode. Prasiatko, ktoré nás naučí byť spokojnými. Psík a mačička, ktorí nás naučia postarať sa o seba. Macko, ktorý nás naučí pomáhať si.

Denný harmonogram

8,00 – 9, 00 príchod detí, oboznámenie sa s témou dňa, ranná rozcvička
9,00 – 9, 30 desiata
9,30 – 10,30 práca s témou (rozumový, estetický a pracovný rozvoj)
10,30 – 11,30 pobyt vonku – organizované a voľné hry
11,30 – 12,30 obed
12,30  – 13, 30 odpočinok
13,30 – 14,30 tvorivé aktivity
14,30 – 15,00 olovrant
15,00 – 17,00 pobyt vonku

Poplatok zahŕňa 9-hodinovú celodennú starostlivosť počas 5 dní, stravu 3x denne, neobmedzený pitný režim, celodenný tematický program, materiálno-technické a športové zabezpečenie, poistenie, foto/video z tábora.

Lokality a termíny

I. turnus

II. turnus

III. turnus

IV. turnus

Maximálna kapacita

12 detí

Minimálna kapacita

Minimálny počet detí pre otvorenie daného turnusu je 8. V prípade menšieho počtu detí v danom termíne ponúkneme alternatívu, a to presun na iný termín.

Storno poplatky

Stornovanie od 8 dní do 6 dní pred nástupom do tábora – 50 % z poplatku za tábor
Stornovanie od 5 dní a menej – 100 % z poplatku za tábor

Doplňujúce info pre účastníkov

Pri nástupe dieťaťa do denného tábora prineste aj podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti a fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa. Zároveň, prosím, prineste: prezuvky (pevná obuv), náhradné športové oblečenie do interiéru aj exteriéru, (spodné prádlo, ponožky, tričko, nohavice ), pláštenku, pokrývku hlavy, slnečné okuliare alebo čiapku so šiltom, krém na opaľovanie. Ak má vaše dieťa obľúbeného „mojkáčika“ tak ho prosím pribaľte.

Dieťa je potrebné dopraviť do tábora v čase od 8,00 hod. do 9,00 hod. a vyzdvihnúť v čase od 16,00 hod. do 17,00 hod.

V poplatku za tábor je zahrnuté poistenie, celodenná strava – desiata, obed, olovrant, pitný režim, spotrebný materiál, pomôcky, činnosť lektorov. V prípade potravinovej intolerancie nás, prosím, nevyhnutne informujte. V tomto prípade desiatu a olovrant zabezpečuje rodič.