Evka Halgašová


V Baby Balance cvičím preto, lebo je to pestrá práca plná pozitívnej energie, radosti, pohybu, piesní a tanca. Vidieť deti šťastné ma napĺňa a teším sa, keď ich vidím napredovať vo vývine spolu s ich rodičmi.