JUN – 26 – 39m

Práve prebieha
Miesto:
Centrum Rafael, horná sála, Narcisová 5, Ružinov, Bratislava
Dátum:
Pondelky 12. 09. 2022 - 12. 12. 2022 o 10:45
Cena:
110 €
Registrovať