Prvá pomoc deťom

Práve prebieha
Miesto:
Centrum Rafael, horná sála, Narcisová 5, Ružinov, Bratislava
Dátum:
Sobota 12. 11. 2022 o 09:00
Cena:
50 €
Registrovať