KIDS BALANCE – deti v pohybe

4-7 rokov

Všestranná pohybová príprava pre deti vo veku 4-7 rokov

  • pohybové aktivity pre deti hravou a súťaživou formou
  • podpora správneho držania tela a cvičenia zamerané na ploché nôžky
  • budovanie tímovej spolupráce u detí
  • rituály, ktorými vedieme deti k správnym pohybovým vzorcom a budujeme tak lásku k pohybu všeobecne
  • zábavná a hravá rozcvička
  • súťaže a tímové hry
  • fyzio cvičenia
Registrácia Rozvrh
Cena:

Hravou a súťaživou formou budujeme u detí lásku k pohybu.

V rámci hodiny sa zameriavame na zlepšenie koordinácie pohybov, správne držanie tela a dôraz kladieme na cvičenie zamerané na ploché nôžky – projekt KIDS Balance vznikol pod dohľadom fyzioterapeuta.

Cvičením podporujeme správne dýchanie a pohybové stereotypy, zlepšujeme výkonnosť a koncentráciu.  Okrem fyzickej zdatnosti budujeme u detí zdravé sebavedomie, tímovú spoluprácu ako aj psychickú odolnosť.

Projekt je určený pre všetky cvičeniachtivé detičky vo veku 4-7 rokov.

Samozrejme, aj pre Balansákov ktorí už medzičasom nastúpili do škôlky a už si zacvičia hravo aj bez maminiek.