Planétka Mia BEZ rodičov

4,5-6 rokov

Rozvoj rozumových a manuálnych schopností.

Skupina deti od 4,5 – 6 rokov pracuje na hodine bez prítomnosti rodiča.

Deti sú viac podporované v samostatnosti, v rozhodovaní, vo formulovaní požiadaviek ako aj vo výtvarnom cítení.

Na každej hodine pracujú s didaktickými pomôckami s ktorými sa už stretli ale zároveň im je ponúknutá vždy aj nová pomôcka, s ktorou pracujú individuálne alebo v skupine.

Domov si odnášajú výtvarné dielko prispôsobené ich vekovým osobitostiam. Počas výtvarnej časti striedame maľujeme temperovými farbami, tušom, vodovými farbami, striháme, nalepujeme, dekorujeme.

Nový jarný kurz začne od 13.3. a trvať bude 7 týždňov.

Témy stretnutí v kurze JAR 2023:

• Prišla jar
• Zvieratká a mláďatká
• Moja rodina
• Povolania – predavač
• Moje mesto
• Pojmy
• Staviame si svoju krajinu

ROZVRH:
Pondelok – LEON SLNEČNICE 9.00, 10.30, 15.40
Utorok – LALALAND Záhorská Bystrica – 9.30, 15.45, 17.15
Streda a štvrtok – CENTRUM RAFAEL Ružinov – 9.30, 11.00, 16.30, 18.00
Štvrtok – INSPIRO Ivanka pri Dunaji – 9.00, 10.30

Registrácia Rozvrh
Cena:
7-týždňový kurz - 98 EUR; 91 EUR pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance

Planétka Mia je pedagogický projekt, ktorý je zameraný na vzdelávanie detí a to zážitkom. Každá hodina má vlastnú tému, ktorá je pripravená pre deti pútavo s ohľadom na vekové osobitosti. Trvá 60 minút a je rozdelená na 2 časti- rozumovú a výtvarnú.


Pomocou rôznych didaktických pomôcok vytvárame zážitok z učenia sa. Zapájame všetky zmysly a rozvíjame ich po stránke kognitívnej, emočnej a motorickej. Počas hodiny deti pracujú s rôznymi certifikovanými pomôckami a skladačkami, riešia úlohy, čítajú si, rozprávajú sa, pracujú samostatne ale aj v skupine.


Zároveň hravo, pomocou výtvarnej činnosti, rozvíjame kreativitu a motorické zručnosti. Kreatívna časť je zameraná na výrobu konkrétneho detského dielka podľa zadania a inštrukcií, primerane veku dieťaťa.

Kde sa môžete registrovať...