Planétka Mia

2,5-4 roky

Rozvoj rozumových a manuálnych schopností.

Keď sa dieťa hrá so svojou mamou, prežíva najkrajšie chvíle v živote. A mamina, keď má na to čas a pokojnú myseľ vie, že pre neho robí tú najdôležitejšiu vec.

Prežiť tieto spoločné chvíle radosti a tvorivosti chceme ponúknuť v projekte zameranom na prirodzené učenie a rozvoj dieťaťa v prítomnosti svojej mamy.

Cieľom je príprava na vstup do materskej školy so zameraním na rozvoj myslenia, sústredenia, manuálnych zručností a sociálnych kompetencií.

Pre všetky deti vo veku 2,5-4 rokov prinášame kurz na rozvoj zručností, schopností a sociálnych kompetencií. Planétka Mia vám umožní sústrediť sa na jednu tému s ktorou budete pracovať a rozvíjať dieťatko po každej stránke.

Budeme sa teda hrať, tvoriť, strihať, lepiť, kresliť, spievať a veľa, veľa sa rozprávať.

Zapojené budú všetky zmysly dieťaťa. Okrem zážitkov a dobrej nálady si odnesiete nápady na spoločné rodinné hry.

Účastníci skupinových cvičení Baby Balance majú zvýhodnený poplatok za Planétku Miu.

 

Registrácia Rozvrh
Cena:
65 EUR 60 EUR pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance

Témy stretnutí v kurze ZIMA 2021 (2. časť)

Moje telo
Dopravné prostriedky
Naše zmysly
Lekára sa nebojíme
Zvieratká a mláďatká
Prišla jar
Staviame si svoju krajinu

 

Projekt zimného kurzu „Učíme sa zážitkom“ bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava