Planétka Mia

2,5-6 rokov

Rozvoj rozumových a manuálnych schopností.

Keď sa dieťa hrá so svojou mamou, prežíva najkrajšie chvíle v živote. A mamina, keď má na to čas a pokojnú myseľ vie, že pre neho robí tú najdôležitejšiu vec.

Prežiť tieto spoločné chvíle radosti a tvorivosti chceme ponúknuť v projekte zameranom na prirodzené učenie a rozvoj dieťaťa v prítomnosti svojej mamy.

Cieľom je príprava na vstup do materskej školy so zameraním na rozvoj myslenia, sústredenia, manuálnych zručností a sociálnych kompetencií.

Nový jarný  kurz začne od 28.3 a  bude trvať 6 týždňov.

Témy stretnutí v kurze JAR 2022

• Pojmy

• Povolania – kto dnes varí?

• Zrodenie motýľa

• Prišlo leto

• Lienkina oslava

• Staviame si svoju krajinu

Registrácia Rozvrh
Cena:
6-týždňový kurz; 84 EUR; 78 EUR pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance

JAR ROZVRH –>

PONDELOK: LEON Slnečnice Petržalka 9.00 a 10:30 /2,5 – 3,5 roka/ a 15.30 /3,5  – 4,5 roka/

UTOROK: Mestská knižnica Záhorská Bystrica 9.30 /2,5 – 3,5 roka/

STREDA: Centrum Rafael Ružinov 9.30 a 11.00 /2,5 – 3,5 roka/, 16.30  /3 – 4 roky/, 18.00 /4 – 5 rokov/

ŠTVRTOK: Centrum Rafael Ružinov 9.30 a 11.00 /2,5 – 3,5 roka/, 16.30  /3 – 4 roky/, 18.00 bez rodičov /5 – 6 rokov/

ŠTVRTOK: INSPIRO Ivanka pri Dunaji 9.00 a 10.30 /2,5 – 3,5 roka/

Pre všetky deti vo veku 2,5-4 roky prinášame kurz na rozvoj zručností, schopností a sociálnych kompetencií. Planétka Mia vám umožní sústrediť sa na jednu tému s ktorou budete pracovať a rozvíjať dieťatko po každej stránke.

Hodina má dve časti a to rozumovú a výtvarnú. Pomocou rôznych didaktických pomôcok vytvárame zážitok z učenia sa.

Budeme sa hrať, čítať, tvoriť, maľovať, strihať, lepiť a veľa sa rozprávať. Zapojené budú všetky zmysly dieťaťa. Okrem zážitkov a dobrej nálady si odnesiete nápady na spoločné rodinné hry.

Pre deti vo veku od 4 – 6 rokov je pripravená Planétka Mia, ktorá ich podporí v samostatnosti, v rozhodovaní, vo formulovaní požiadaviek ako aj vo výtvarnom cítení. Hodiny prebiehajú štvrtok o 18,00 hod. v Centre Rafael už bez prítomnosti rodiča.

Účastníci skupinových cvičení Baby Balance majú zvýhodnený poplatok za Planétku Miu.