Planétka Mia s rodičom

2,5-5 rokov

Rozvoj rozumových a manuálnych schopností.

Keď sa dieťa hrá so svojou mamou, prežíva najkrajšie chvíle v živote. A mamina, keď má na to čas a pokojnú myseľ vie, že pre neho robí tú najdôležitejšiu vec.

Prežiť tieto spoločné chvíle radosti a tvorivosti chceme ponúknuť v projekte zameranom na prirodzené učenie a rozvoj dieťaťa v prítomnosti svojej mamy.

Cieľom je príprava na vstup do materskej školy so zameraním na rozvoj myslenia, sústredenia, manuálnych zručností a sociálnych kompetencií.

Nový zimný kurz začne od 9.1. a trvať bude 8 týždňov.

Témy stretnutí v kurze ZIMA 2023:

  • Moje telo
  • Dopravné prostriedky
  • Naše zmysly
  • Lekára sa nebojíme
  • Zvieratká a mláďatká
  • Prišla jar
  • Čítanie je zábava
  • Staviame si svoju krajinu
Registrácia Rozvrh
Cena:
8-týždňový kurz - 112 EUR; 104 EUR pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance

Planétka Mia je pedagogický projekt, ktorý je zameraný na vzdelávanie detí a to zážitkom. Každá hodina má vlastnú tému, ktorá je pripravená pre deti pútavo s ohľadom na vekové osobitosti. Trvá 60 minút a je rozdelená na 2 časti- rozumovú a výtvarnú.


Pomocou rôznych didaktických pomôcok vytvárame zážitok z učenia sa. Zapájame všetky zmysly a rozvíjame ich po stránke kognitívnej, emočnej a motorickej. Počas hodiny deti pracujú s rôznymi certifikovanými pomôckami a skladačkami, riešia úlohy, čítajú si, rozprávajú sa, pracujú samostatne ale aj v skupine.


Zároveň hravo, pomocou výtvarnej činnosti, rozvíjame kreativitu a motorické zručnosti. Kreatívna časť je zameraná na výrobu konkrétneho detského dielka podľa zadania a inštrukcií, primerane veku dieťaťa.

Zimný kurz s názvom Rozvíjaj sa a tvor! bol podporený grantovým programom Šport a vzdelávanie.

Ďakujeme mestu Bratislava za poskytnutú dotáciu.

Kde sa môžete registrovať...

Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Pondelky 09. 01. 2023 - 06. 03. 2023 o 10:30
Lokalita: RC Leon - Slnečnice - Sála 3 - na poschodí, Zuzany Chalupovej, Petržalka, Bratislava
Lektor: Martinka Bálint
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Pondelky 09. 01. 2023 - 06. 03. 2023 o 09:00
Lokalita: RC Leon - Slnečnice - Sála 3 - na poschodí, Zuzany Chalupovej, Petržalka, Bratislava
Lektor: Martinka Bálint
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Pondelky 09. 01. 2023 - 06. 03. 2023 o 15:40
Lokalita: RC Leon - Slnečnice - Sála 3 - na poschodí, Zuzany Chalupovej, Petržalka, Bratislava
Lektor: Martinka Bálint
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Utorky 10. 01. 2023 - 07. 03. 2023 o 09:30
Lokalita: Lalaland, Kunovská 3, Záhorská Bystrica, Kunovská 3, Záhorská Bystrica, Záhorská Bystrica
Lektor: Martinka Bálint
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Utorky 10. 01. 2023 - 07. 03. 2023 o 15:45
Lokalita: Lalaland, Kunovská 3, Záhorská Bystrica, Kunovská 3, Záhorská Bystrica, Záhorská Bystrica
Lektor: Martinka Bálint
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Utorky 10. 01. 2023 - 07. 03. 2023 o 17:15
Lokalita: Lalaland, Kunovská 3, Záhorská Bystrica, Kunovská 3, Záhorská Bystrica, Záhorská Bystrica
Lektor: Martinka Bálint
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Stredy 11. 01. 2023 - 08. 03. 2023 o 09:30
Lokalita: Centrum Rafael - béžová miestnosť, Narcisová 5, Ružinov, Bratislava
Lektor: Martinka Bálint
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Štvrtky 12. 01. 2023 - 09. 03. 2023 o 09:00
Lokalita: Inspiro - malá sála, Nádražna 36, Ivanka pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji
Lektor: Danka Michalicová
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Štvrtky 12. 01. 2023 - 09. 03. 2023 o 10:30
Lokalita: Inspiro - malá sála, Nádražna 36, Ivanka pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji
Lektor: Danka Michalicová
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Stredy 11. 01. 2023 - 08. 03. 2023 o 11:00
Lokalita: Centrum Rafael - béžová miestnosť, Narcisová 5, Ružinov, Bratislava
Lektor: Martinka Bálint
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Stredy 11. 01. 2023 - 08. 03. 2023 o 16:30
Lokalita: Centrum Rafael - béžová miestnosť, Narcisová 5, Ružinov, Bratislava
Lektor: Martinka Bálint
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Štvrtky 12. 01. 2023 - 09. 03. 2023 o 11:00
Lokalita: Centrum Rafael - béžová miestnosť, Narcisová 5, Ružinov, Bratislava
Lektor: Martinka Bálint
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Štvrtky 12. 01. 2023 - 09. 03. 2023 o 09:30
Lokalita: Centrum Rafael - béžová miestnosť, Narcisová 5, Ružinov, Bratislava
Lektor: Martinka Bálint
Práve prebieha
Obsadené

Planétka Mia Zima II. časť

Termín: Štvrtky 12. 01. 2023 - 09. 03. 2023 o 16:30
Lokalita: Centrum Rafael - béžová miestnosť, Narcisová 5, Ružinov, Bratislava
Lektor: Martinka Bálint