Planétka Mia

2,5-4 roky

Rozvoj rozumových a manuálnych schopností.

Keď sa dieťa hrá so svojou mamou, prežíva najkrajšie chvíle v živote. A mamina, keď má na to čas a pokojnú myseľ vie, že pre neho robí tú najdôležitejšiu vec.

Prežiť tieto spoločné chvíle radosti a tvorivosti chceme ponúknuť v projekte zameranom na prirodzené učenie a rozvoj dieťaťa v prítomnosti svojej mamy.

Cieľom je príprava na vstup do materskej školy so zameraním na rozvoj myslenia, sústredenia, manuálnych zručností a sociálnych kompetencií.

Pre všetky deti vo veku 2,5-4 rokov prinášame kurz na rozvoj zručností, schopností a sociálnych kompetencií. Planétka Mia vám umožní sústrediť sa na jednu tému s ktorou budete pracovať a rozvíjať dieťatko po každej stránke.

Budeme sa teda hrať, tvoriť, strihať, lepiť, kresliť, spievať a veľa, veľa sa rozprávať.

Zapojené budú všetky zmysly dieťaťa. Okrem zážitkov a dobrej nálady si odnesiete nápady na spoločné rodinné hry.

Účastníci skupinových cvičení Baby Balance majú zvýhodnený poplatok za Planétku Miu.

 

Registrácia Rozvrh
Cena:
7-týždňový kurz; 91 EUR; 84 EUR pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance

Pre všetky deti vo veku 2,5-4 rokov prinášame kurz na rozvoj zručností, schopností a sociálnych kompetencií. Planétka Mia vám umožní sústrediť sa na jednu tému s ktorou budeme pracovať a rozvíjať dieťatko po každej stránke.

Hodina má dve časti a to rozumovú a výtvarnú. Pomocou rôznych didaktických pomôcok vytvárame zážitok z učenia sa.

Budeme sa hrať, čítať, tvoriť, maľovať, strihať, lepiť a veľa sa rozprávať. Zapojené budú všetky zmysly dieťaťa. Okrem zážitkov a dobrej nálady si odnesiete nápady na spoločné rodinné hry.

Pre deti vo veku od 4 – 5 rokov je pripravená Planétka Mia, ktorá ich podporí v samostatnosti, v rozhodovaní, vo formulovaní požiadaviek ako aj vo výtvarnom cítení. Hodiny prebiehajú štvrtok o 18,00 hod. v Centre Rafael už bez prítomnosti rodiča.

Účastníci skupinových cvičení Baby Balance majú zvýhodnený poplatok za Planétku Miu.

Témy stretnutí v kurze JESEŇ 2021

Farebný svet
Dovolenková pošta
Jeseň pani bohatá
Nádielka prírody – ovocie a zelenina
Rituály dňa – mesiac a slnko
Môj domov
Staviame si svoju krajinu