Stretnutia s detskou psychologičkou

thumbnail

Podpora výchovy a pochopenia detského sveta

Milí rodičia,

pozývame Vás na jednorázové stretnutia s detskou psychologičkou Mgr. Silviou Érsekovou - Na káve so psychologičkou. Cieľom je priniesť psychológiu medzi ľudí, odbúravať mýty a predsudky a zameriavať pozornosť na predchádzanie problémov. Jednotlivé stretnutia sú venované konkrétnym témam, vedené formou diskusie.

Realizované s podporou občianskeho združenia Baby Balance - projekt na podporu rodičov v oblasti raného vzdelávania detí od narodenia.

Najbližšie TERMÍNY stretnutí:

25.10.2019 17:00-18:30 (piatok)

Ako zvládať silné emócie detí?

Ak ste rodičmi, tak určite sa stretnete tým, že váš syn alebo vaša dcérka budú zažívať silné nepríjemné pocity: hnev, zúrivosť, zúfalstvo, sklamanie, smútok. Na tomto stretnutí sa budeme rozprávať o tom:

 • Či existujú dobré a zlé emócie a na čo vlastne sú?
 • Ako môžem svojmu dieťaťu pomôcť vyrovnať sa s pocitmi?
 • Prečo nemusíme deti chrániť pred pocitmi?
 • Ako môžem zvládnuť svoje pocity?
 • Prečo a ako podporiť deti v tom, aby vyjadrovali svoje pocity?
 • Čo sa stane, ak sa dieťa nenaučí zvládať pocity?

Po tomto stretnutí sú uvedomíte dôležitosť práce s pocitmi: prežívania, uvedomenia si, pomenovania a vyjadrenie. Budete vedieť, ako najlepšie pomôcť vášmu dieťaťu, keď prežíva silné pocity. Budete vedieť pokojnejšie reagovať aj vo vypätých situáciách.

30.10.2019 19:30-21:00 (streda)

Obdobie vzdoru: ako ho prežiť?

Ak máte deti vo veku od roku a pol do 3 rokov, tak táto téma je pre vás. Dostanete odpovede
na tieto otázky:

 • Čo je obdobie vzdoru?
 • Aká je úloha rodičov v tomto období?
 • Ako mám reagovať, keď moje dieťa vzdoruje: hádže sa o zem, ignoruje ma, nepočúva alebo ma bije?
 • Ako pracovať s hranicami a pravidlami? Prečo sú dôležité?
 • Ako a prečo zabezpečiť deťom dostatok voľnosti a slobody?
 • Čo sa stane, ak ako rodič nezvládnem obdobie vzdoru?

Po tomto stretnutí budete mať jasno v tom, prečo je obdobie vzdoru najdôležitejším obdobím v živote vášho dieťaťa. Budete vedieť, ako toto obdobie zvládnuť: ako zadávať dieťaťu potrebné hranice a dopriať dostatok slobody. Budete vedieť reagovať na vaše vzdorovité dieťa a čo robiť, keď nič nefunguje.

15.11.2019 17:00-18:30 (piatok)

Obdobie vzdoru: ako ho prežiť?

v Joy Zone v Petržalke

Ak máte deti vo veku od roku a pol do 3 rokov, tak táto téma je pre vás. Dostanete odpovede
na tieto otázky:

 • Čo je obdobie vzdoru?
 • Aká je úloha rodičov v tomto období?
 • Ako mám reagovať, keď moje dieťa vzdoruje: hádže sa o zem, ignoruje ma, nepočúva alebo ma bije?
 • Ako pracovať s hranicami a pravidlami? Prečo sú dôležité?
 • Ako a prečo zabezpečiť deťom dostatok voľnosti a slobody?
 • Čo sa stane, ak ako rodič nezvládnem obdobie vzdoru?

Po tomto stretnutí budete mať jasno v tom, prečo je obdobie vzdoru najdôležitejším obdobím v živote vášho dieťaťa. Budete vedieť, ako toto obdobie zvládnuť: ako zadávať dieťaťu potrebné hranice a dopriať dostatok slobody. Budete vedieť reagovať na vaše vzdorovité dieťa a čo robiť, keď nič nefunguje.

27.11.2019 19:30-21:00 (streda)

Výchova je tímová hra - úloha mamy a úloha otca

Veľa žien – matiek cíti, že sú na výchovu samé. Obrovské nároky na vás kladie aj spoločnosť a sociálne médiá. Muži – otcovia sa čoraz viac chcú angažovať. Niekedy im v tom bránime my, ich manželky alebo partnerky.

 • Aké sú úlohy ženy- matky a muža-otca vo výchove detí?
 • Akú úlohu majú starí rodičia?
 • Prečo máme do výchovy zapojiť aj iných ľudí?
 • Existuje dokonalý rodič? Je potrebný?
 • Prečo nám hrozí syndróm vyhorenia?
 • Ako sa máme o seba starať, aby sme vedeli byť oporou pre svoju rodinu?
 • Single rodičia – rozvedené rodiny – dvojkoľajová výchova – dá sa to zmeniť?

Po tomto stretnutí si budete istejší/ svojou rolou otca/matky. Budete vedieť ako a prečo máte dávať seba na prvé miesto bez výčitiek svedomia. Získate tipy, ako môžete komunikovať s ľuďmi, ktorí sú viac alebo menej súčasťou života vašich detí. Budete mať jasno v tom, čo je vaša úloha ako mamy, čo je úloha otca, nakoľko nie je možné byť mamou a otcom v jednom. Budete vedieť, čo vy, váš partner/ka a vaše deti najviac potrebujú.

29.11.2019 17:00-18:30 (piatok) - 1,5 hodiny

Ako si získať deti ku spolupráci a ako ich motivovať?

Niekedy si želáme, aby deti vyhoveli našim požiadavkám hneď a plnili si povinnosti. Môže nám robiť problém vžiť sa do ich kože a porozumieť ich potrebám a motivácii. Na tomto stretnutí sa dozviete:

 • Prečo deti nespolupracujú pri bežných činnostiach (obliekanie sa, jedenie, umývanie zúbkov, odkladanie hračiek)
 • Prečo nespolupracujú, keď chceme rozvíjať ich zručnosti tvorením, pohybom a inými činnosťami?
 • Aké máme možnosti, aby sme si ich získali ku spolupráci?
 • Odmeny a tresty – áno či nie?
 • Čo znamená pozitívna motivácia? (sila slov, viera v schopnosti dieťaťa, neškatuľkovanie dieťaťa)
 • Prečo odmeny a podplácanie nevydržia dlho?

Po tomto stretnutí budete ľahšie zvládať situácie, kedy vaše deti nechcú robiť to, čo chcete vy. Dostanete tipy, ako sa vyhnúť situáciám, kedy deti nebudú spolupracovať a ako ich motivovať, aby ste podporili ich samostatnosti a boli na seba hrdé, a samozrejme, aby ich správanie sa opakovalo.

04.12.2019 19:30-21:00 (streda)

Súrodenecká žiarlivosť - problém alebo výmysel?

Mať dve a viac detí môže byť niekedy veľmi náročné: hádky, bitky, dožadovanie pozornosti, hluk vám môžu niekedy dať poriadne zabrať.

 • Prečo je super mať súrodencov? Aká je ich úloha v našom živote?
 • Ako vieme podporiť ich dobrý vzťah?
 • Ako prehlbujeme žiarlivosť a problémy v ich vzťahu my, ako rodičia?
 • Ako riešiť konflikty a hádky medzi deťmi – byť či nebyť rozhodcom?
 • Sú súrodenecké bitky a doťahovačky v poriadku?
 • Ako vysvetliť deťom v rôznom veku, že každé má iné povinnosti aj práva?

Po tomto stretnutí budete vedieť, kedy máte zasahovať do bojov a konfliktov a akými spôsobmi ich môžete riešiť. Budete vedieť, ako posilniť vzťah medzi vašimi deťmi a čomu sa vyhýbať, aby ste rivalitu nepodporovali.

13.12.2019 17:00-18:30 (piatok) - 1,5 hodiny

Aké hračky kupovať deťom: psychologický význam hry a hračiek

Detské izby často vyzerajú buď ako hračkárstvo alebo ako príliš čistý priestor, v ktorom určité typy hračiek chýbajú. Priestor na hru preberajú rôzne krúžky, a samozrejme aj povinnosti po nástupe do školy.

 • Prečo je hra nevyhnutnou činnosťou zdravého dieťaťa?
 • Aké má hra funkcie u detí rôzneho veku?
 • Existujú dievčenské a chlapčenské hračky?
 • Ktoré hračky sú „must have“?
 • Ako podporiť hru detí?
 • Čo robiť, keď ma spoločná hra nebaví?
 • Kupovať alebo vyrábať?
 • Koľko hračiek by deti mali mať?
 • Naozaj potrebuje moje dieťa všetko, po čom túži? Prečo im nekúpiť všetko?

Po tomto stretnutí budete vedieť, aké funkcie má hra pre detí rôzneho veku. Budete poznať aj psychologický význam hračiek, ktorý vám uľahčí výber hračiek pre deti. Dostanete tipy, ako sa s vašimi deťmi môžete hrať. Budete sa tešiť z toho, že máte hravé dieťa aj v puberte.

CENA jedného stretnutia:

6,50 EUR pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance
8 EUR pre ostatných účastníkov

IBAN: SK8702000000003095356651 (VÚB, a. s.)
Doplňujúci údaj: Na kave so psychologickou, Priezvisko, Termín

KAPACITA

12 účastníkov

Stretnutia sú bez detičiek.

KDE

V Baby Balance HOME v Ružinove

AKO SA PRIHLÁSIŤ

cez online PRIHLÁŠKU

REZERVÁCIA MIESTA

Miesto na stretnutie vám držíme pokiaľ bude úhrada zrealizovaná najneskôr tri dni pred termínom.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Najneskôr tri dni pred termínom. Tri dni pred termínom už nie je možne zrušiť rezerváciu.

PROFESIONÁLNE INFO O SILVII

Má veľa skúseností s prácou s deťmi. Začínala v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch a v Bratislave, kde sa venovala psychologickej diagnostike intelektových schopností, ťažkostí v učení a porúch učení, psychologickou diagnostikou a vedeniu besied pre žiakov a učiteľov, poskytovala individuálnu starostlivosť pre deti a mládež a konzultácie pre rodičov. Viedla terapeutické skupiny detí s problémami v správaní a sociálnych kontaktov. V školách a materských školách sa zameriavala na preventívne programy podľa potrieb konkrétnej triedy.
Od roku 2013 aktívne spolupracuje s Plamienok n.o. ako dobrovoľníčka pri klinickej práci s deťmi po úspešnom absolvovaní intenzívneho kurzu Sprevádzanie detí a rodín smútením.
V roku 2015 absolvovala ročný výcvik v Terapii hrou a v roku 2016 výcvikový program Filiálna terapia v Inštitúte Terapie hrou.
Momentálne aktívne vedie stretnutia v terapii hrou pre deti. Terapia hrou vytvára bezpečné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne sa hrať. Hra je tu chápaná ako komunikačný prostriedok dieťaťa, ktorým vyjadruje svoje myšlienky, pocity, potreby a túžby.
Silvia má absolvované rôzne kurzy zamerané na psychologickú diagnostiku ako napr. Test kresby postavy, Test ruky, ďalej kurzy zamerané na poradenskú prácu s deťmi ako Jacobsonova svalová relaxácia, Krízová intervencia, Kognitívno-behaviorálna intervencia.

Kontakt na Silviu Ersekovu najdete priamo na jej stranke www.odetoch.sk 🙂

Stretnutia sú organizované s podporou občianskeho združenia Baby Balance.

Tešíme sa na vás 🙂