Kategórie - Zaradenie

kvetina_fialovaMini Baby Balance - 3 - 13 mesiacovIMG_3196_orez

Obvykle sú detičky v rámci kategórie MINI rozdelené do skupín:

MINI 1 / 3-5 mes., MINI 2/ 6-8 mes., MINI 3 / 9-13 mes.

Zameriame sa na prvé cvičenia s detičkami - spôsoby a možnosti manipulácie s dieťatkom, ako sa s ním hrať tak, aby mu hra pomáhala pri jeho vlastnom rozvoji, ako s dieťatkom môžme cvičiť a pomôžeme mu posilniť svalový tonus, prípadne naopak ho uvoľníme, ako mu pomôžeme rozvíjať jemnú motoriku primerane veku, spôsoby uchopovania predmetov a manipulácie s nimi, spoznáme hry podporujúce rozvoj vnímania a senzomotorického myslenia, ktoré sa rozvíja práve na základe podnetov z okolia, pri hrách samozrejme rozvíjame porozumenie reči a artikuláciu a rytmické cvičenia podľa najnovších výskumov výrazne pomáhajú celkovému zdravému rozvoju dieťaťa nie len po psychickej ale aj intelektuálnej a pohybovej stránke. Projekt Baby Balance je vníma rovnováhu  nie len v pohybe.

 

kvetina_zelenaExplorer Baby Balance - 14 - 24 mesiacovIMG_2992_xxs

Dynamické striedanie cvičení, hier a činností, ktoré vyhovuje charakteru detičiek v tomto období skúmať a objavovať na vlastných nožičkách celý svet. Cieľom je postupná stabilizácia na individuálnej báze aj skupinovej báze, viditeľná vo výslednej spolupráci a integrácii v rámci skupiny. Exploreri po absolvovaní cvičení nemajú problém s prácou v skupine, s lektorom, s ukončením a striedaním činností. Reagujú na výzvy a užívajú si živú atmosféru skupiny.

 

kvetina_bledomodraJunior Baby Balance - 2 - 3 roky

Hlavným cieľom projektu Baby Balance je príprava na vstup do materskej školy tak, aby adaptácia pri tomto významnom a samostatnom kroku do života čo najmenej “bolela”.  To je hlavnou náplňou kategórie Junior synchrónne s vyššou pohybovou náročnosťou. Okrem cvičenia s vlastným telíčkom a množstvom pomôcok sa stretávame s prvým učením rôznych zaujímavých tém,  vlastnou prezentáciou, pomocou iným kamarátom, samostatnou prácou, a pod. Pracujeme na zdolávaní tolerantného prístupu, trpezlivosti a dodržiavaní prvých pravidiel. Učíme sa malé choreografie. Pracujeme síce pod dohľadom rodičov, ale už prevažne bez ich priameho zasahovania, v interakcii dieťa -lektor. Juniori sú malí "veľkáči" 🙂  Radostné obdobie prvého samostatného konania.

 

kvetina_modraBaby Balance Hviezdičky - 3 - 4 roky (1.ročník materskej školy)

 

 

 

 

PORAlogoDŇA, Indiviuálne stretnutia

Určené pre -