fbpx

AKO ADAPTOVAŤ DIEŤA DO SKUPINY NA STRETNUTIACH BABY BALANCE

20 apríla, 2024 by

Jedným z hlavných cieľov Baby Balance je adaptácia individuality dieťaťa v skupine iných detí v inom ako domácom prostredí. Sme pedagogický projekt, v ktorom ponúkame rodičom s deťmi aktivity primerané veku a zručností dieťaťa. Všetky skúsenosti, či už prostredníctvom pohybových, alebo jemnomotorických aktivít, pomôžu rodičovi aj dieťaťu pri nástupe do materskej školy. A nielen to ;).

Rozdielne osobnosti detí sa prejavia hneď

S deťmi sa vo svojej práci stretávam už 13 rokov. Keď vediem skupiny s rodičmi a ich deťmi, vnímam zakaždým veľkú rôznorodosť temperamentov v jednej miestnosti. Rozdielne osobnosti je vidieť od prvej chvíle, pretože sú deti do určitého veku bezprostredné a úprimné vo všetkých svojich prejavoch. Všímam si odvahu niektorých detí ako napr. už v úvode fázy pohybového boomu, cca v 9. mesiaci, keď smelo opúšťajú bezpečnú náruč rodiča pripravené explorovať do priestoru a zdokonaľovať všetky svoje zručnosti. Naopak, stretávam aj deti, ktoré nesmelo nadväzujú očný kontakt, z diaľky sledujú dianie a utiahnu sa pod krídla rodiča, pretože vnímajú v neznámom prostredí veľa nových podnetov. Svet však nie je čiernobiely.

V každom z nás je veľké spektrum pocitov, ktoré každý prežíva inak.

Dospelý dokáže svoje emócie spracovať na vedomej úrovni, dokáže mať nadhľad, kým deti nie. Sú ako špongie – nevidíme do ich hlavy, ale pozorovaním a trpezlivým prístupom im vieme ísť príkladom a ony sa rady pridajú.

Každá poradkyňa (lektorka) Baby Balance bola vyškolená, aby pracovala s dieťaťom individuálne. Vďaka tomu pomôže rodičom vyriešiť množstvo otázok, ktoré sa vynárajú počas obdobia turbulentných zmien vývoja. Naše skupiny sú zámerne tvorené väčším počtom detí, aby boli pripravené na samostatné fungovanie v kolektívoch súkromných aj štátnych materských škôl. Na lekciách môže rodič vidieť reakcie svojho dieťaťa na kolektív, na zmeny, môže pozorovať jeho silné aj slabé stránky. Dieťa je pred nástupom do materskej školy pripravené na obdobie, v ktorom bude odkázané samo na seba. Dokáže tak ľahšie prijať odlúčenie od rodičov.

Neodkladajte prípravu detí na nástup do materskej školy

Lektorka pomáha rodičovi s dieťaťom prekonať prekážky, ktoré môžu byť náročnejšie v rôznych obdobiach vývoja, kedy sú deti senzitívnejšie a vnímavejšie z rôznych dôvodov. O to viac je dôležitejšie pre deti s ťažšou adaptáciou na kolektív podporovať a neodkladať prípravu na obdobie nástupu do materskej školy. Charakter kurzov Baby Balance je preto na trhu výnimočný a odlišuje sa od iných, edukačno-zážitkových kurzov, ktoré sú zamerané na špecifické rozvíjanie rôznych zručností dieťaťa. Na vývin dieťaťa sa zameriavame komplexne (psychomotorický vývin, sociálne a komunikačné zručnosti a samoobslužné činnosti), čím vytvárame holistický prístup nielen v pohľade na vývin dieťaťa, ale aj na jeho výchovu.

Ak sa v skupine objaví dieťa, ktoré má problém s adaptáciou, vyhýba sa napr. hluku a väčšiemu počtu ľudí v uzavretej miestnosti, je veľmi dobré, ak rodič komunikuje opisnou formou, čo sa práve deje v miestnosti, hovorí, čo ostatné deti robia. Ak sa dieťa necíti komfortne, môžu tak s rodičom z bezpečnej vzdialenosti sledovať ostatné deti pri hre. Rodič môže pozorovaním včas zachytiť signály, ak niečo dieťa zaujme a podporiť ho v odvahe urobiť prvý krok.

Prehováranie detí nepomáha

Najčastejším dôvodom neúspešných pokusov o návštevu lekcií je opakované nabádanie dieťaťa rodičom potlačiť strach (čo dieťa vedome nedokáže) a vystaviť sa stresu. Trpezlivosť a fyzická aj psychická prítomnosť rodiča pomôžu k odhodlaniu dieťaťa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny do neznáma. Rodičov znepokojuje, ak dieťa iba pozoruje a nič nerobí. Občas rodič s dobrým úmyslom prehovára do tancovania pozorujúce dieťa, ktoré naberá sledovaním ostatných odvahu. Sme rôzni a každý z nás máme svoj vnútorný svet niečím iným jedinečný. Práca s deťmi ma napĺňa najmä kvôli ich autenticite.

Ak dieťa prehovárame a ignorujeme signály, ktorými nám dáva najavo diskomfort a pocit strachu, dávame mu tým signál, že je jeho pocit nesprávny.

Vytvárame tak nevedome prekážku v komunikácii, čo samozrejme vzniká len neporozumením situácie, v ktorej sa dieťa nachádza. V priebehu jednej sekundy sa v kolektíve detí dejú rôzne situácie, emócie, ktoré deti vnímajú, ale nevedia ich vyhodnotiť.

Stačí len pozorovať situácie, v ktorých sa dieťa opakovane správa odmietavo a rešpektovať jeho hranice. K riešeniu sa dostanete spoločne postupným nadobúdaním sebavedomia, ktoré začína práve pozorovaním z bezpečnej vzdialenosti v náručí rodiča.

Viac o tom, ako pracovať s plachými deťmi v skupine, nájdete aj v tomto článku od psychologičky Silvie Novákovej.

Autorka: Jane Vaneková, poradkyňa psychomotorického vývinu Baby Balance

S Jane a ďalšími našimi odborníčkami na psychomotorický vývin sa môžete stretnúť na skupinových hodinách Baby Balance v Bratislave alebo v Poradni psychomotorického vývinu, kde môžete prebrať všetko ohľadom správneho vývinu vášho dieťatka či odporúčaných aktivít a harmonogramu vášho spoločného dňa. 👶

Jane Vaneková

Skúsenosti rodičov s adaptáciou detí na skupinových stretnutiach Baby Balance

Ivanka


„Čo sa týka nás a teda Olivera, určite spadá do kategórie „pozorovateľov“. V prvom kurze, ktorý sme začínali cca v 20 mesiacoch, sa začal zapájať v polovici. Prvú polovicu kurzu len pozoroval a nasával info. V ďalšom kurze, ktorý začínal ako 2-ročný, už nabehol skôr – cca po 2-3 hodinách. Ďalšie dva kurzy podobne. Boli aktivity, ktoré mal rád, napr. prekážková dráha, tvorenie. Niektorým aktivitám musel prísť na chuť postupne, napríklad prší-prší, kolo-kolo mlynské. No a niektoré cvičenia si neobľúbil nikdy. Samozrejme sme začínali ruka v ruke a bezo mňa nechcel urobiť ani krok, postupne sa osmelil a posledný kurz môžem povedať, že bol samostatná jednotka a ja som bola už len tichý pozorovateľ.

Určite sa netreba dať odradiť prvotným nezapájaním. Áno je ťažké s dieťaťom presedieť celú hodinu, ale potom ten pocit pyšnej matky, keď je dieťa samostatné, smelé, funguje v kolektíve, je na nezaplatenie. Takisto je super, že si dieťa zvykne na kolektív detí, na hluk, krik a potom to pre neho nie je taký sok v škôlke, kde býva zvyčajne oveľa viac detí. Odpozoruje aktivity, cvičenia, interakciu „učiteľ“ vs. deti, ktoré bývajú v dennom režime škôlky. Dieťa sa už vie zapájať a vie, čo sa od neho očakáva. Náš Oliver býva chválený, že je aktívny, rýchly v odpovediach a sústredený.“

Danielka


„Už pri staršej dcére som zistila, že cvičenia s deťmi sú veľkým prínosom v živote bábätka, malkáča, veľkáča, predškoláka, ale z môjho pohľadu aj v živote mamy. Bez ohľadu na to, či tým cvičením spoločne hravo preplávame, alebo je to niekedy sprevádzané plačom, odmietaním alebo dlhým vysvetľovaním každého kroku danej hodiny. Mne to prináša socializáciu, stretnutie s už kamarátkami – či už v podobe mamičiek, ale aj lektorky. Plus navnímam problémy ostatných rodičov a ich detí. Každá hodina je inšpiratívna a plná nápadov, ako s dieťaťom pracovať, čoho sa možno tak nebáť, ako skúsiť niečo odkomunikovať, ako mu byť zasa o niečo bližšie.

Bála som sa, ako to môj syn zvládne – toľko detí, každé iné, každé inak zvláda svoje emócie… Ale na konci dňa je každé stretnutie Baby Balance úspechom. Z toho, že si ako ročný po každej hodine dobre pospal, sme teraz vo veku 2 rokov už pri tom, že mi vie každú hodinu prerozprávať, povedať, čo sa mu páčilo, aj čo sa mu nepáčilo. Viem, že je často mimo svojej komfortnej zóny, ale vie, že tam som preňho, že sa môže na mňa spoľahnúť. Hodiny ma naučili aj to, že nie je dôležité, či je súčasťou každého cvičenia, alebo či prvý zobúdza macka, hlavne, že sa vie bez strachu spoľahnúť na mňa a lektorku, že ho s láskou prevedieme do jeho komfortnej zóny. Aj keď tá je ešte často na rukách mamy. 😄“

Katka


„Môj syn bol dlho pre ostatných, čo ho nepoznali, tiché bábo. Vždy, keď sme niekam prišli, sondoval okolie a od 14 mesiacov sme sa dokázali večer „porozprávať ” o tom, čo cez deň videl a zažil – proste bol ako špongia. Doteraz si pamätám, ako som plakala, že ja mu už o pár rokov nebudem intelektom stačiť. Dnes sa na tom smejem, lebo je klasický skoro 3-ročný vzdorovitý šibal.

Cvičenia v Baby Balance boli niečo pre nás oboch, lebo som mala pocit, že tam je jeho túžba vstrebávať naplnená. Aj keď väčšinou pozoroval, mal tam na to aj čas a priestor. Veci rád doma predvádzal, ale asi až v 2 rokoch sa cítil dostatočne smelý na to, ukázať to aj na lekciách. Myslím si, že aj vďaka Baby Balance je teraz v kolektíve smelší. Stále je obozretný a skôr premýšľa ako koná, ale môže naplno ukázať, aký je ukecaný a bavič.“

Mirka


„Baby Balance je podľa mňa úžasná vec, robia ju úžasní ľudia. Pre mňa to bola veľká pomoc – od čias covidu až po 3 roky. Samozrejme, s dvojičkami to nebolo jednoduché, napriek tomu to malo pre nás viac benefitov než starostí.

Kvôli covidu sme začali chodiť cca od 1 roka. Bola som vďačná, že môžeme byť aj s inými detičkami, ľuďmi. Chalani si to užívali od prvého momentu. Pamätám si prvú hodinu, ako dostali lavóriky a s nimi prebrázdili celú miestnosť aj zoznamovačku s medvedíkom. Mala som veľké šťastie, že sa nám podarilo dostať sa k Janke a že som si ju náhodne vybrala.

Každá hodina nebola ukážková, že by sa do všetkého zapájali, veď o to ani nešlo – pozorovali, nasávali a keď chceli, zapojili sa. Každý si vybral to, na čo mal chuť. A to zvyšné sa uložilo na neskôr. Veď deti sa učia hlavne pozorovaním.

Moje dvojičky sú každý iný, majú iné záujmy, obaja si mali z čoho vybrať. A neskôr doma som videla „úrodu“ po Jankinej práci: doma spievali, tancovali všetko, čo sme sa na Baby Balance „učili“. Boli dni,  keď sa chceli radšej naháňať, prípadne pozorovať z diaľky pod stoličkou, ale jedným očkom vždy pozerali. Naša Janka vždy reagovala na situáciu a snažila sa aktivity prispôsobiť skupinke, ak vtedy mali deti trošku iné záujmy.

Baby Balance odporúčam všetkými desiatimi, dal nám veľa zážitkov, zábavy, kamarátov, naučil nás mnoho. Ďakujeme.“

Katka


„Pre mňa bolo najväčším prínosom, že som sa naučila neriešiť, že Adel na hodinách „nič nerobí“. Tým, že Simi bol aktívny Balansák, ťahúň skupiny a figurant, spočiatku som mala pocit, že niečo nie je dobre, ak Adel len stojí opodiaľ a nezapája sa. Vďaka Jankinmu citlivému a nenásilnému prístupu k Adel (a vedeniu hodiny ako takej), som si uvedomila, že aj Adelkina pasivita je spôsob učenia sa – pre ňu v tom čase najviac vyhovujúci. Viem, že deti sú ako špongia – nasávajú z okolia, učia sa pozorovaním. Adel síce na hodinách patrila k tichým deťom, ale veľmi pozorným. Síce sa veľmi nezapájala v skupinových aktivitách, ale doma išla ako motorová myš. Prípadne si aj sama od seba skúšala činnosti, ktoré sa na hodine robili, ale ona iba stála a pozorovala ostatných.

Aktuálne je Adelka na hodinách Baby Balance aktívna – pri známych aktivitách, ale aj pri tých nových. Hodiny Baby Balance jej dali možnosť učiť sa nové veci spôsobom pre ňu najzaujímavejším bez toho, žeby bola tlačená do toho, aby bola aktívna v danom momente na hodine. 

To, že sa tešila na Jane a hodiny Baby Balance ma utvrdzovalo v tom, že má význam v kurzoch pokračovať, že ju to baví, aj keď sa navonok svojmu okoliu mohla javiť inak. Proste na hodine pozorovala a až doma skúšala.“

Dáška

„Na Baby Balance sme chodili od dcériných 10 mesiacov až skoro po jej 3 roky. V tomto období sa u dieťaťa deje veľa zmien a rodičia hľadajú riešenia, ako reagovať čo najsprávnejšie a snažia sa mu pomáhať najlepšie ako vedia v jeho rozvoji. Nám v tomto období jednoznačne veľmi pomohol Baby Balance a prístup našej lektorky Janky.

Vždy nám láskavo vysvetlila, v akej sú fáze naše deti, riešila správny psychomotorický vývin, dala tipy ako rešpektujúco a s hranicami pristupovať k deťom a zároveň pomohla dať rodičom návod, ako čo najvhodnejšie spestrovať ich všedné dni na materskej. Za mňa je Baby Balance krásny projekt, ktorý nepomáha len deťom, ale aj rodičom. Odporučila som ho už asi všetkým v mojom okolí a s mladšou dcérou sme práve začali chodiť hneď už od jej 3 mesiacov.“