fbpx

2% Info pre prispievateľov: AKO NA TO?

10 februára, 2017 by

Milí priatelia, Balansáci, 

 

pomôžme si najvzájom. Podporte náš projekt príspevkom, ktorý vás nič nestojí a nám veľmi pomôže.

Za darované 2 % z daní umožníme 3 párom v núdzi zadarmo absolvovať náš víkendový seminár: KEĎ SA NARODÍ BÁBATKO, ktorý ich pripraví na príchod novoredeniatka tak, aby spoločné prvé chvíle mohli prežiť v porozumení a láske. 

Až sa bábätká narodia, budú môcť navštevovať kurz Mini 1 s 50 %-nou zľavou.

Ostatné príspevky sú použité na pomôcky používané na lekciách Baby Balance. Našou snahou je neustále vylepšovať projekt Baby Balance vyhovujúcimi pomôckami tak, aby ste Vy  aj Vaše detičky našli v našom projekte inšpiráciu a kvalitné zázemie.

Každým Vašim príspevkom sa môžete na tomto procese podieľať a pomôcť nám byť ešte lepšími pre Vás.

Ďakujeme.

 

Ako na to?

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie ,,Potvrdenia o zaplatení dane“.

 

  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

 

  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania. Vyplnené tlačivá podajte do 30. apríla osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

tlačivo pre zamestnancov – ZAMESTNANEC -Vyhlasenie -Baby Balance

 

Ako na to nájdete aj  tu…

 

Údaje potrebné k evidencii OZ Baby Balance ako príjemcu 2%

Názov: Baby Balance

IČO:    422 647 82

Adresa/sídlo: Hanácka 4, 82104 Bratislava – Ružinov

Právna forma: občianske združenie