fbpx

DOMÁCE PRÁCE U DETÍ – KEDY A PREČO?

12 júna, 2024 by

Úlohy sú viac než len detská hra

Zapájanie detí do domácich prác je dôležité nielen pre uľahčenie povinností rodičov, ale aj pre vývin detí samotných. Podľa Montessori pedagogiky sú domáce práce spôsobom, ako deti naučiť základné životné zručnosti a podporiť ich celkový rozvoj. Domáce práce nie sú len povinnosťou, ale príležitosťou na učenie sa novým veciam, rozvíjanie organizačných schopností a získavanie informácií o svete okolo seba. Pomoc v domácnosti tiež prispieva k tomu, aby sa deti stali kompetentnými a zodpovednými členmi komunity.

Exekutívne funkcie a praktické výhody

Domáce práce podporujú rozvoj exekutívnych funkcií, ako sú pracovná pamäť, kognitívna flexibilita, spolupráca a pozornosť.

Tieto zručnosti sú základnými stavebnými kameňmi pre úspech v škole a neskôr v živote.

Pravidelná pomoc doma tiež pomáha deťom rozvíjať základné pracovné postoje a návyky, ako sú zodpovednosť, spoľahlivosť, vytrvalosť a dôkladnosť. Okrem toho sa deti učia dôležitým sociálnym zručnostiam, ako je jasná komunikácia, vyjednávanie a spolupráca.

Psychologické výhody

Keď sú deti a ich prínos oceňované, je pravdepodobnejšie, že si vypestujú zmysel pre zodpovednosť a pocit vlastnej hodnoty. Deti, ktoré iniciatívne pomáhajú doma, prejavujú sofistikovanú spoluprácu aj pri školských úlohách. Ocenenie úsilia a nielen výsledkov, podporuje pozitívne sebahodnotenie a motiváciu. Pre rodičov sú domáce práce príležitosťou vyjadriť uznanie svojim deťom za pomoc v situáciách, ktoré sú pre ne hmatateľné a skutočné. Práve to tvorí základ sebadôvery.

Kedy začať s domácimi prácami u detí?

S domácimi prácami je vhodné začať hneď, ako majú deti motorický vývin na ich vykonávanie. Deti v tomto veku často radi pomáhajú a napodobňujú svojich rodičov. Postup domácich prác by mal byť systematický, od jednoduchých úloh k zložitejším a od prác zameraných na sebaobsluhu k prácam, ktoré pomáhajú celej rodine. Zavádzajte domáce práce, ktoré zodpovedajú veku a úrovni zručností dieťaťa, začnite s jednoduchými a krátkymi úlohami a postupne prechádzajte na zložitejšie.

Ako môžu rodičia pomôcť?

–   Vyjadrujte uznanie: Oceňte vykonanú prácu, úsilie a skutočný prínos. Poukážte na to, čo sa úsilím dieťaťa zlepšilo. Napríklad, ak dieťa pomôže upratať hračky, oceníte, že teraz je izba čistá a veci sú na svojom mieste, čo zlepšuje atmosféru a organizáciu domácnosti.

–   Začnite zadaním jednej alebo dvoch úloh: Vyberte jednoduché domáce práce, ktoré môžu dieťa zaujímať. Napríklad, dieťa môže pomáhať s triedením príbora alebo zalievaním rastlín. Tieto úlohy sú jednoduché na pochopenie a vykonanie, čo im umožní zažiť úspech a zvýši ich sebadôveru.

–   Zahrňte deti do rutiny: Nájdite úlohu, ktorú môže dieťa vykonávať každý deň, čím si vytvorí rutinu. Napríklad, každodenné ustieľanie postele alebo upratovanie hračiek pred spaním môže byť pre dieťa zrozumiteľnou a pravidelnou činnosťou.

–   Sledujte dokončenie úloh: Uistite sa, že úlohy sú dokončené, čím posilníte dôležitosť práce a svoju dôveryhodnosť. Ak necháte dieťa, aby úlohu nedokončilo, môže to znížiť ich vnímanie dôležitosti práce a tiež vašu dôveryhodnosť v ich očiach.

–   Rozdeľujte úlohy rovnomerne: Zabezpečte, aby chlapci aj dievčatá mali rovnaké príležitosti na učenie sa širokému spektru zručností. Každé dieťa by malo byť schopné pripraviť jedlo, prať prádlo, upratovať a vykonávať ostatné domáce práce, bez ohľadu na pohlavie.

–   Chváľte za úspech, nekritizujte za neúspech: Podporujte pozitívny prístup, aj keď sa deťom niečo nepodarí. Napríklad, ak dieťa rozleje vodu pri nalievaní do pohára, povzbuďte ho slovami: „Nevadí, to sa stáva. Skúsime to znova, ak potrebuješ moju pomoc, rada ti ukážem ešte raz ako na to.“

–   Buďte vzorom: Deti sa učia napodobňovaním, preto robte domáce práce pred nimi. Ak dieťa vidí, že rodičia sa starajú o domácnosť, bude ich nasledovať a chápať, že je to dôležitá súčasť života.

–   Učte samoobslužné činnosti: Podporujte deti v samostatnom stolovaní a upratovaní hračiek. Napríklad, pripravte dieťaťu tanierik, lyžičku, vidličku a pohárik, aby sa mohlo samé kŕmiť. Aj keď spočiatku bude jedlo všade, postupne sa naučí jesť samostatne.

–   Robte dlhšie práce zábavné: Používajte pesničky, básničky alebo hry na spríjemnenie domácich prác. Napríklad, môžete spievať obľúbené pesničky alebo hrať hry, keď spolu upratujete, čo z práce urobí príjemnú aktivitu.

Praktické príklady pre deti od 1 do 3 rokov

1. Upratať špinavú bielizeň aj plienky do koša alebo práčky: Malé deti môžu pomáhať tým, že zbierajú špinavú bielizeň a plienky a vkladajú ich do koša alebo práčky. Týmto sa učia základom starostlivosti o domácnosť a zodpovednosti za svoje veci.

2. Vybrať z práčky vypranú bielizeň: Po vypraní môžu deti pomáhať vyberať bielizeň z práčky. Táto úloha im pomáha pochopiť celý cyklus prania a zároveň ich zapája do procesu.

3. Upratať po sebe hračky a uložiť ich do boxov: Učenie detí, aby si po hre upratali hračky a uložili ich do pripravených boxov, podporuje ich zmysel pre poriadok a organizáciu. Týmto sa učia, že každá vec má svoje miesto.

4. Narovnať knižky v poličke: Deti môžu pomáhať s narovnávaním kníh v poličke, čo im pomáha rozvíjať jemnú motoriku a zmysel pre estetiku. Okrem toho sa učia starostlivosti o svoje veci a udržiavaniu poriadku v svojom okolí.

5. Nakŕmiť domáceho maznáčika: Ak máte domáceho maznáčika, deti môžu pomáhať s jeho kŕmením. Týmto sa učia zodpovednosti za iné živé bytosti a rozvíjajú empatiu a starostlivosť.

6. Pomáhať postlať svoju posteľ: Deti môžu pomáhať s ustieľaním svojej postele. Týmto si nielenže osvoja zručnosti v starostlivosti o svoje osobné prostredie, ale tiež získajú zmysel pre pravidelnosť a rutinu.

7. Pomáhať rodičovi utrieť rozliaty nápoj: Ak sa stane nehoda a niečo sa rozleje, deti môžu pomáhať s utieraním

8. Nalievanie vody do pohárika: Deti sa učia nalievať vodu do pohárika (okolo 2 rokov), čo posilňuje ich jemnú motoriku a sústredenie.

9. Príprava jedla: Deti môžu natierať chlebík a okolo 2 rokov sa učiť krájať jednoduché potraviny s bezpečnými nástrojmi (detský príbor).

Zapájanie detí do domácich prác už od malička prináša množstvo výhod, ktoré sa prejavujú v ich rozvoji, zodpovednosti a sebahodnotení. Už od útleho veku sa deti učia dôležité životné zručnosti, ktoré im pomáhajú stať sa samostatnými a zodpovednými jedincami. Tieto činnosti rozvíjajú ich motorické a kognitívne schopnosti a poskytujú príležitosť učiť sa spolupráci, pozornosti a flexibilite.

Keď deti vidia výsledky svojej práce a sú za ne ocenené, ich sebadôvera a pocit vlastnej hodnoty výrazne stúpa. Pre rodičov je dôležité byť trpezliví a podporovať deti v ich snahe pomáhať. Oceňovanie úsilia a poskytovanie pozitívnej spätnej väzby motivuje deti k ďalšiemu zapájaniu sa do domácich prác. Vytváranie zábavných a motivujúcich situácií pomáha, aby si deti práce užívali. Zaradenie domácich prác do každodennej rutiny dieťaťa má dlhodobý pozitívny vplyv na jeho osobnostný a sociálny rozvoj.

Deti, ktoré sa od mladého veku zapájajú do domácich prác, sú zodpovednejšie, sebavedomejšie a lepšie pripravené na budúce výzvy.

Preto, milé mamy a milí otcovia, neváhajte zapájať svoje deti do domácich prác už od malička. Každý malý krok, ktorý vaše dieťa urobí pri pomoci v domácnosti, je krokom k jeho väčšej samostatnosti, zodpovednosti a sebavedomiu.

Autorka: Nina Peniaková,
lektorka a poradkyňa psychomotorického vývinu z Baby Balance

O tom, ako na samoobslužné činnosti a spoluprácu v domácnosti, sa s rodičmi rozprávame aj na našich skupinových stretnutiach Baby Balance. Jednorazové hodiny a skrátené kurzy si môžete vyskúšať na našom Letnom balansovaní. 🌞