fbpx

Letný zážitkový tábor Baby Balance

29 marca, 2019 by

Denný tábor pre deti vo veku od 3 do 6 rokov

Môžete sa prihlasovať

Baby Balance spolu s Planétkou Miou vám prinášajú celotýždenný zážitkový tábor. Denný tábor je určený pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a je alternatívou pre tých, ktorí majú počas leta zatvorenú materskú škôlku. V letnom tábore Baby Balance budú deti vtiahnuté do deja zážitkovou formou prostredníctvom 5 zaujímavých tém rozvíjajúcich individualitu dieťaťa v skupine. 

Zábava, tímovosť, priateľstvo, objavovanie, odvaha sú heslá, v duchu ktorých sa bude tábor niesť. 

Detský tábor Baby Balance je platformou pedagogického projektu, ktorý sa venuje vzdelávaniu rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a v oblasti raného vzdelávania dieťaťa pod vedením odborne zaškolených lektorov. 

Deti stimulujeme hrovými činnosťami k vzájomnej súhre a spolupráci. 

Cvičenie a hry rozvíjajúce jemnú motoriku, socializáciu a emocionálne vzťahy budú súčasťou každodenného programu vášho dieťatka. Letný tábor Baby Balance zanechá pozitívnu energiu a krásne spomienky na celý rok 🙂

O vaše deti sa postarajú lektorky Baby Balance Jane a Martinka.

Lokality a termíny

I. turnus
1.7. – 5.7.2019
Centrum Rafael, Ružinov
II. turnus
22.7. – 26.7.2019
Centrum Rafael, Ružinov
III. turnus
29.7. – 2.8.2019
Centrum Rafael, Ružinov
IV. turnus
12.8 – 16.8.2019
Centrum Rafael, Ružinov

Poplatok

135 EUR
Centrum Rafael
Poplatok zahŕňa 9-hodinovú celodennú starostlivosť počas 5 dní, stravu 3x denne, neobmedzený pitný režim, celodenný tematický program, materiálno-technické a športové zabezpečenie

Maximálna kapacita

12 detí

Minimálna kapacita

Minimálny počet detí pre otvorenie daného turnusu je 8. V prípade menšieho počtu detí v danom termíne ponúkneme alternatívu, a to presun na iný termín.

Program

5 DNÍ – 5 TÉM: Moja rodina, Kto som a čím budem?, Rastliny a zvieratká, Cestujeme krajinami, Kolobeh života v prírode

Denný harmonogram

8,00 – 9, 00 príchod detí, oboznámenie sa s témou dňa, ranná rozcvička
9,00 – 9, 30 desiata
9,30 – 10,30 práca s témou (rozumový, estetický a pracovný rozvoj)
10,30 – 11,30 – pobyt vonku – organizované a voľné hry
11,30 – 12,30 obed
12,30  – 13, 30 odpočinok
13,30 – 14,30 – tvorivé aktivity
14,30 – 15,00 olovrant
15,00 – 17,00 pobyt vonku

Ako sa prihlásiť?

Cez online prihlášku.

Storno poplatky

Stornovanie od 13 dní do 6 dní pred nástupom do tábora – 50 % z poplatku za tábor

Stornovanie od 5 dní a menej – 100 % z poplatku za tábor

Doplňujúce info pre účastníkov 🙂

Pri nástupe dieťaťa do denného tábora prineste aj podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti a fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa.

Zároveň, prosím, prineste: prezuvky (pevná obuv), náhradné športové oblečenie do interiéru aj exteriéru, (spodné prádlo, ponožky, tričko, nohavice ), pláštenku, pokrývku hlavy, slnečné okuliare alebo čiapku so šiltom, krém na opaľovanie. Dieťa je potrebné dopraviť do tábora v čase od 8,00 hod. do 9,00 hod. a vyzdvihnúť v čase od 16,00 hod. do 17,00 hod.

V poplatku za tábor je zahrnuté poistenie, celodenná strava – desiata, obed, olovrant, pitný režim, spotrebný materiál, pomôcky, činnosť lektorov.

V prípade potravinovej intolerancie nás, prosím, nevyhnutne informujte. V tomto prípade desiatu a olovrant zabezpečuje rodič.