fbpx

Letný zážitkový tábor Baby Balance

19 júna, 2020 by

Denný tábor pre deti vo veku od 3 do 6 rokov

PREBIEHA

Baby Balance spolu s Planétkou Miou vám prinášajú celotýždenný zážitkový tábor. Denný tábor je určený pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a je alternatívou pre tých, ktorí majú počas leta zatvorenú materskú škôlku. V letnom tábore Baby Balance budú deti vtiahnuté do deja zážitkovou formou prostredníctvom 5 zaujímavých tém rozvíjajúcich individualitu dieťaťa v skupine. 

Zábava, tímovosť, priateľstvo, objavovanie, odvaha sú heslá, v duchu ktorých sa bude tábor niesť. 

Detský tábor Baby Balance je platformou pedagogického projektu, ktorý sa venuje vzdelávaniu rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a v oblasti raného vzdelávania dieťaťa pod vedením odborne zaškolených lektorov. 

Deti stimulujeme hrovými činnosťami k vzájomnej súhre a spolupráci. 

Cvičenie a hry rozvíjajúce jemnú motoriku, socializáciu a emocionálne vzťahy budú súčasťou každodenného programu vášho dieťatka. Letný tábor Baby Balance zanechá pozitívnu energiu a krásne spomienky na celý rok 🙂

O vaše deti sa postarajú lektorky Baby Balance Jane a Martinka.

Lokality a termíny

I. turnus
13.7. – 17. 7. 2020
Centrum Rafael, Ružinov II. turnus
20.7. – 24.7. 2020
Centrum Rafael, Ružinov III. turnus
3.8. – 7. 8. 2020
Centrum Rafael, Ružinov IV. turnus
10.8 – 14. 8. 2020
Centrum Rafael, Ružinov  

Poplatok

140 EUR
Centrum Rafael Poplatok zahŕňa 9-hodinovú celodennú starostlivosť počas 5 dní, stravu 3x denne, neobmedzený pitný režim, celodenný tematický program, materiálno-technické a športové zabezpečenie. Na základe aktuálnej situácie s uvoľňovaním pravidiel, ak máte záujem o miesto v tábore, prosíme o registráciu. Platbu na účet nám zatiať neposielajte. Ohľadom platby vás budeme kontaktovať.    

Maximálna kapacita

12 detí

Minimálna kapacita

Minimálny počet detí pre otvorenie daného turnusu je 8. V prípade menšieho počtu detí v danom termíne ponúkneme alternatívu, a to presun na iný termín.

Program

5 DNÍ – 5 TÉM: Pestrofarebný svet, Kolobeh života – Moje telo, Čo sa deje v prírode, Kto som a čím budem, Cestujeme krajinami

Denný harmonogram

8,00 – 9, 00 príchod detí, oboznámenie sa s témou dňa, ranná rozcvička 9,00 – 9, 30 desiata 9,30 – 10,30 práca s témou (rozumový, estetický a pracovný rozvoj) 10,30 – 11,30 – pobyt vonku – organizované a voľné hry 11,30 – 12,30 obed 12,30  – 13, 30 odpočinok 13,30 – 14,30 – tvorivé aktivity 14,30 – 15,00 olovrant 15,00 – 17,00 pobyt vonku

Ako sa prihlásiť?

Cez online prihlášku.

Storno poplatky

Stornovanie od 8 dní do 6 dní pred nástupom do tábora – 50 % z poplatku za tábor.

Stornovanie od 5 dní a menej – 100 % z poplatku za tábor

Doplňujúce info pre účastníkov 🙂

Pri nástupe dieťaťa do denného tábora prineste podpísané tlačivá: Prihlášku to tábora, Zdravotné prehlásenie o bezinfekčnosti, Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa a fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa.

Zároveň, prosím, prineste: prezuvky (pevná obuv), náhradné športové oblečenie do interiéru aj exteriéru, (spodné prádlo, ponožky, tričko, nohavice ), pláštenku, pokrývku hlavy, slnečné okuliare alebo čiapku so šiltom, krém na opaľovanie. Ak má vaše dieťa obľúbeného „mojkáčika“ tak ho prosím pribaľte. 

Dieťa je potrebné dopraviť do tábora v čase od 8,00 hod. do 9,00 hod. a vyzdvihnúť v čase od 16,00 hod. do 17,00 hod.

V poplatku za tábor je zahrnuté poistenie, celodenná strava – desiata, obed, olovrant, pitný režim, spotrebný materiál, pomôcky, činnosť lektorov.

V prípade potravinovej intolerancie nás, prosím, nevyhnutne informujte. V tomto prípade desiatu a olovrant zabezpečuje rodič.

Milí rodičia, pozorne sledujeme všetky nariadenia ÚVZ a pokyny hlavného hygienika. Podľa pokynov sa podmienky k táborom môžu zmeniť. O týchto zmenách vás budeme samozrejme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Tlačivá

Prihláška na letný tábor

Zdravotné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa