fbpx

Stretnutia s detskou psychologičkou

1 októbra, 2017 by

Podpora výchovy a pochopenia detského sveta

Milí rodičia,

pozývame Vás na jednorázové stretnutia s detskou psychologičkou Mgr. Silviou Érsekovou – Na káve so psychologičkou. Cieľom je priniesť psychológiu medzi ľudí, odbúravať mýty a predsudky a zameriavať pozornosť na predchádzanie problémov. Jednotlivé stretnutia sú venované konkrétnym témam, vedené formou diskusie.

Realizované s podporou občianskeho združenia Baby Balance – projekt na podporu rodičov v oblasti raného vzdelávania detí od narodenia.

Najbližšie TERMÍNY stretnutí:

30.05.2019 19:30-21:00 (štvrtok) – 1,5 hodiny

Úloha mamy a úloha otca vo výchove detí – na čo sa sústrediť a čo nezanedbať?
– od narodenia do 6 rokov

06.06. 19:30-21:00 (štvrtok) – 1,5 hodiny

Tablety a mobily- áno alebo nie?

13.06. 19:30-21:00 (štvrtok) – 1,5 hodiny

Obdobie vzdoru a hranice

CENA jedného stretnutia v dĺžke 1,5 hodiny:

6,50 EUR pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance
8 EUR pre ostatných účastníkov

CENA jedného stretnutia v dĺžke 2,5 hodiny (téma Vývinové potreby detí: kompletná problematika):

10,50 EUR pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance
12 EUR pre ostatných účastníkov

IBAN: SK8702000000003095356651 (VÚB, a. s.)
Doplňujúci údaj: Na kave so psychologickou, Priezvisko, Termín

KAPACITA

12 účastníkov

Stretnutia sú bez detičiek.

KDE

V Baby Balance HOME v Ružinove

AKO SA PRIHLÁSIŤ

cez online PRIHLÁŠKU

REZERVÁCIA MIESTA

Miesto na stretnutie vám držíme pokiaľ bude úhrada zrealizovaná najneskôr tri dni pred termínom.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Najneskôr tri dni pred termínom. Tri dni pred termínom už nie je možne zrušiť rezerváciu.

PROFESIONÁLNE INFO O SILVII

Má veľa skúseností s prácou s deťmi. Začínala v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch a v Bratislave, kde sa venovala psychologickej diagnostike intelektových schopností, ťažkostí v učení a porúch učení, psychologickou diagnostikou a vedeniu besied pre žiakov a učiteľov, poskytovala individuálnu starostlivosť pre deti a mládež a konzultácie pre rodičov. Viedla terapeutické skupiny detí s problémami v správaní a sociálnych kontaktov. V školách a materských školách sa zameriavala na preventívne programy podľa potrieb konkrétnej triedy.
Od roku 2013 aktívne spolupracuje s Plamienok n.o. ako dobrovoľníčka pri klinickej práci s deťmi po úspešnom absolvovaní intenzívneho kurzu Sprevádzanie detí a rodín smútením.
V roku 2015 absolvovala ročný výcvik v Terapii hrou a v roku 2016 výcvikový program Filiálna terapia v Inštitúte Terapie hrou.
Momentálne aktívne vedie stretnutia v terapii hrou pre deti. Terapia hrou vytvára bezpečné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne sa hrať. Hra je tu chápaná ako komunikačný prostriedok dieťaťa, ktorým vyjadruje svoje myšlienky, pocity, potreby a túžby.
Silvia má absolvované rôzne kurzy zamerané na psychologickú diagnostiku ako napr. Test kresby postavy, Test ruky, ďalej kurzy zamerané na poradenskú prácu s deťmi ako Jacobsonova svalová relaxácia, Krízová intervencia, Kognitívno-behaviorálna intervencia.

Kontakt na Silviu Ersekovu najdete priamo na jej stranke www.odetoch.sk 🙂

Stretnutia sú organizované s podporou občianskeho združenia Baby Balance.

Tešíme sa na vás 🙂