fbpx

PREČO SÚ PRVÉ TRI ROKY V ŽIVOTE DIEŤATKA KĽÚČOVÉ A ČO SA DEJE S JEHO MOZGOM?

9 mája, 2023 by

Viete o tom, že všetky deti sa rodia s miliardami neurónov v mozgu? A tiež to, že len veľmi málo z nich je skutočne prepojených? Pre lepšie pochopenie si to však poďme radšej vysvetliť. ☺

Predstavte si, že každý z neurónov je telefón, ktorý vyzváňa, avšak len veľmi málo z nich je zodvihnutých. A tu prichádzate na rad vy, rodičia, ako operátori. A čo je vlastne vašou úlohou? Vašou úlohou ako operátorov je zabezpečiť, aby mozgom dieťaťa signály prechádzali a následne vytvárali čo najviac spojení. Práve preto je dôležité, aby ste dieťatku poskytovali veľa opakujúcich sa zážitkov, najmä tých pozitívnych.

Kedy vieme toto všetko podporiť čo najviac? No práve v období prvých troch rokov dieťatka. Toto obdobie mnoho odborníkov a odborníčok dokonca nazýva kritickým obdobím pre vývoj detského mozgu, keďže v ňom dochádza k vytváraniu množstva nervových dráh a tie majú za úlohu prijímať nové informácie z nového prostredia. Zároveň však reagujú aj na to, koľko lásky dieťatko dostáva. Ak skrátka v tomto období dochádza k deprivácii, teda k zanedbávaniu, môže to mať za následok rôzne problémy, a to nielen v oblasti kognitívnych funkcií, ale aj v rámci emocionálneho vývinu, a často sa k tomu pridružia aj problémy s fyzickým zdravím.

Mnoho odborníkov a odborníčok si preto dalo za cieľ zmeniť prístup rodičov vo vnímaní raného vývoja detí. Aj my v Baby Balance sa snažíme vzdelávať vás rodičov, aby ste čo najviac vnímali potrebu venovať sa dieťatku v tomto období. Napokon to potvrdzujú už aj mnohé výskumy v oblasti neurovedy. ☺

Prečo je to tak a čo všetko sa s mozgom v prvých rokoch deje?

Keď sa dieťatko narodí, je plne závislé od osoby, ktorá mu poskytuje starostlivosť. Zdá sa nám úplne bezmocné, avšak pravdou je, že mozog dieťatka sa začína vyvíjať úžasným tempom. Postupom času, ako dieťatko rastie, sa z neho stáva nezávislá bytosť, začínajúca komunikovať, tancovať, spievať, kresliť, behať a často nás zabáva aj rôznymi príbehmi, ktoré sa v jeho hlavičke začnú tvoriť. V skutočnosti mozog dieťatka v prvom roku života vytvorí každú sekundu viac ako 1 milión nových nervových spojení (synapsií), čo je viac ako v ktoromkoľvek inom období života. To znamená, že mozog dieťatka je v prvých rokoch života najflexibilnejší a najviac pripravený na učenie.

V prvých rokoch života sa s mozgom deje naozaj veľa zaujímavých vecí, ako napríklad:

Samozrejme, ako pri všetkom, tak aj v tomto prípade je raný vývoj mozgu silne ovplyvnený genetikou. Avšak gény nedokážu všetko. ☺ Mozog dieťatka sa počas vývinu prispôsobuje a dolaďuje. Toto všetko sa deje na základe informácií získavaných z prostredia, v ktorom sa dieťatko nachádza. Každý jeden podnet, ktorý k dieťatku prichádza, stimuluje jeho nervovú aktivitu. Či už je to spev, hlasné rozprávanie alebo čítanie knihy, v každom tomto momente sa vytvárajú synapsie a opakovaním týchto činností sú synapsie stále silnejšie. 

Všímajte si senzitívne obdobia

Túto teóriu významu prvých troch rokov v živote dieťatka podporili aj poznatky z neurovedy, ktorá sa viac začala zaujímať o senzitívne obdobia. V tomto období sú mozog a správanie náchylnejšie na zmeny dejúce sa v prostredí, v ktorom sa dieťatko nachádza. Keď si budete dieťatko v tomto období všímať viac, zistíte, že sa začína zaujímať o veci, ktoré ho predtým nezaujímali. Je to akési „okno“, v ktorom má dieťatko zvýšenú citlivosť na určité podnety nachádzajúce sa v jeho okolí. A čo je úžasné – v tomto okne sa dokáže určitú znalosť naučiť oveľa rýchlejšie. Rolu tam totižto zohráva aj jeho vnútorná motivácia, že to chce robiť samo a má o danú aktivitu prirodzený záujem – napríklad chce samo jesť, odložiť si hračku, vyzliekať sa/obliekať sa a pod. Senzitívne obdobie môžeme pozorovať v rôznych oblastiach – od pohybu, poriadku cez reč, jazyk, sociálne zručnosti a mnoho ďalších. 

Bezpečné prostredie = základ na dosiahnutie úspechu

Optimálny vývoj dieťatka je založený najmä na pocite bezpečia, istoty a lásky. 

Samotný mozog dieťatka sa najlepšie vyvíja v prostredí, kde nedochádza k zanedbávaniu a prílišným stresovým situáciám. Nadmerné vylučovanie kortizolu – stresového hormónu – má za následok, že mozog sa nemusí vyvíjať tak, ako by bolo správne, a jeho reakcie budú neprimerané.

Preto je do 3 rokov veľmi dôležité poskytnúť dieťatku:

A ešte pár slov na záver. Aj keď sa v prvých troch rokoch dieťatka vyvíja skutočne veľká časť mozgu, neznamená to, že sfúknutím troch sviečok na torte sa celý tento proces zastaví. ☺ 

Oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za sociálne, emocionálne a kognitívne schopnosti, sa v skutočnosti vyvíjajú aj v období dospievania a ranej dospelosti. Preto na to nezabúdajte a neustále pracujte na rozvoji svojho dieťatka a na vytváraní láskyplných a bezpečných vzťahových väzieb vo svojej rodine. ☺

Autor: DANKA MICHALICOVÁ

Zdroje:

http://www.educationalneuroscience.org.uk/resources/neuromyth-or-neurofact/most-learning-happens-in-the-first-3-years/

https://pn3policy.org/wp-content/uploads/2020/12/PN3PolicyImpactCenter_B001202101_WhyFocusonPN3.pdf

https://www.happiestbaby.com/blogs/baby/baby-brain-development

https://www.zerotothree.org/why-0-3/

https://jech.bmj.com/content/67/11/926

https://newsroom.unl.edu/announce/lancasterextension/8199/47134