Deti od 1 do 2 rokov

31. 12. 2022, administrator

Poradňa psychomotorického vývinu

Individuálne poradenstvo PMV pre novorodeniatka do 6 týždňov môžu prebiehať aj u vás DOMA. Nové priestory poradne sa nachádzajú na Jašikovej 2 – Ružinov, v budove Kerametalu. Prejdete okolo budovy Kerametalu, až k parkovisku s rampami. Poradňa sa nachádza zozadu budovy, vedľa kaderníctva, na prízemí. Parkovanie – voľné v okolí, v blízkosti budovy Kerametalu, prípadne […]

22. 12. 2022, Saša Ragas

Mini/Exp 12 – 14m

Na našich hodinách sa zameriavame aj na: Psychomotorický vývin pre dané vekové obdobie, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií, Nadobúdanie a upevňovanie správnych pohybových vzorcov vhodnou a primeranou stimuláciou zo strany rodiča, Pohľad na dieťa v celistvosti, Posilnenie svalového korzetu trupu, koordinácie, rovnováhy a stability, Ako sa rozvíja chôdza, detské […]

, Saša Ragas

EXP 2 – 18 – 25m

Na našich hodinách sa zameriavame aj na: Psychomotorický vývin pre dané vekové obdobie, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií, Pohľad na dieťa v celistvosti, Upevňovanie správnych pohybových vzorcov, ktoré majú vplyv na fyzickú a psychickú pripravenosť spojenú v budúcnosti s učením, sústredením, či písaním, Zameriame sa na posilnenie posturálneho svalstva, […]

, Saša Ragas

EXP 1 – 15 – 17m

Na našich hodinách sa zameriavame aj na: Psychomotorický vývin pre dané vekové obdobie, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií, Pohľad na dieťa v celistvosti, Upevňovanie správnych pohybových vzorcov, ktoré majú vplyv na fyzickú a psychickú pripravenosť spojenú v budúcnosti s učením, sústredením, či písaním, Zameriame sa na posilnenie posturálneho svalstva, […]