Deti od 2 rokov

12. 04. 2023, Saša Ragas

Letný zážitkový tábor 2023

Lokality a termíny: I. turnus24.7. – 28.7. 2023Centrum Rafael, Ružinov II. turnus7.8. – 11.8. 2023Centrum Rafael, Ružinov III. turnus14.8. – 18. 8. 2023Centrum Rafael, Ružinov Poplatok 190 EUR / poplatok za tábor zatiaľ neuhrádzajte, budeme vás včas kontaktovať/ Centrum Rafael Poplatok zahŕňa 8,5 -hodinovú celodennú starostlivosť počas 5 dní, stravu 3x denne, neobmedzený pitný režim, […]

31. 12. 2022, administrator

Poradňa psychomotorického vývinu

Individuálne poradenstvo PMV pre novorodeniatka do 6 týždňov môžu prebiehať aj u vás DOMA. Nové priestory poradne sa nachádzajú na Jašikovej 2 – Ružinov, v budove Kerametalu. Prejdete okolo budovy Kerametalu, až k parkovisku s rampami. Poradňa sa nachádza zozadu budovy, vedľa kaderníctva, na prízemí. Parkovanie – voľné v okolí, v blízkosti budovy Kerametalu, prípadne […]

22. 12. 2022, Saša Ragas

Planétka Mia BEZ rodičov

Planétka Mia je pedagogický projekt, ktorý je zameraný na vzdelávanie detí a to zážitkom. Každá hodina má vlastnú tému, ktorá je pripravená pre deti pútavo s ohľadom na vekové osobitosti. Trvá 60 minút a je rozdelená na 2 časti- rozumovú a výtvarnú. Pomocou rôznych didaktických pomôcok vytvárame zážitok z učenia sa. Zapájame všetky zmysly a rozvíjame ich […]

, Saša Ragas

Hravé cvičenie s prvkami jogy

🙏 Deti sa na stretnutiach naučia základné pozície z jogy, osvoja si pravidlá správneho držania tela, naučia sa vnímať a riadiť svoj dych, rozvinú jemnú motoriku, sústredenie a naučia sa aktívne relaxovať a vnímať svoje vnútro i telo. 🙏 Joga pre deti využíva všetky benefity jogy ako cvičenia v pokojnej, nesúťaživej atmosfére. Opiera sa o princípy power jogy a rehabilitačných cvičení. […]

, Saša Ragas

Planétka Mia s rodičom

Planétka Mia je pedagogický projekt, ktorý je zameraný na vzdelávanie detí a to zážitkom. Každá hodina má vlastnú tému, ktorá je pripravená pre deti pútavo s ohľadom na vekové osobitosti. Trvá 60 minút a je rozdelená na 2 časti- rozumovú a výtvarnú. Pomocou rôznych didaktických pomôcok vytvárame zážitok z učenia sa. Zapájame všetky zmysly a rozvíjame ich […]

, Saša Ragas

JUN – 26 – 39m

Na našich hodinách sa zameriavame aj na: Zdolávanie prvých pravidiel, Cvičenie s vlastným telom s veľkým množstvom pomôcok, Malé – veľké choreografie, Učenie samostatnosti, Pracovanie na budovaní tolerantného prístupu a trpezlivosti a i.

27. 10. 2022, Saša Ragas

KIDS BALANCE – deti v pohybe

Rozdelení budeme do dvoch skupín 4-5 rokov a 6-7 rokov. Detičky povedú lektorky Dianka Karešová a Ivka Polášová.👊